YOMEDIA
IN_IMAGE

Tính khối lượng riêng của dd HCl

1.. Hòa tan hoàn toàn hh A gồm Zn, ZnO phải dùng hết 336ml dd HCl 3,65% thu đc dd B và 2,24l khí thoát ra. Cho toàn bộ dd B tác dụng với dd AgNO3 dư đc 57,4g kết tủa

a. tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hh A

b. Tính khối lượng riêng của dd HCl

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Zn + 2HCl ==> ZnCl2 + H2 ↑ (1)

  ZnO + 2HCl ==> ZnCl2 + H2O (2)

  ZnCl2 + 2AgNO3 ==> Zn(NO3)2 + 2AgCl ↓ (3)

  a) n H2 = 2,24 / 22,4 = 0,1 (mol)

  Theo phương trình (1) , n Zn = n H2 = 0,1 (mol)

  => n Zn = 65.0,1 = 6,5 (g)

  Theo phương trình (1) , n ZnCl2 (1) = n H2 = 0,1 (mol)

  M ZnCl2 = 65 + 35,5 = 136 (g/mol)

  => m ZnCl2 (1) = 136.0,1 = 13,6 (g)

  M AgCl = 108 + 35,5 = 143,5 (g/mol)

  => n AgCl = 57,4 / 143,5 = 0,4 (mol)

  Theo phương trình (3) ,

  n ZnCl2 (3) = 1/2.n AgCl = 1/2.0,4 = 0,2 (mol)

  => m ZnCl2 (3) = 136.0,2 = 27,2 (g)

  Có m ZnCl (1) + m ZnCl2 (2) = m ZnCl2 (3)

  => 13,6 + m ZnCl2 (2) = 27,2

  => m ZnCl2 (2) = 13,6 (g)

  => n ZnCl(2) = 13,6 / 136 = 0,1 (mol)

  Theo phương trình (2) , n ZnO = n ZnCl2 = 0,1 (mol)

  M ZnO = 65 + 16 = 81(mol)

  => m ZnO = 81.0,1 = 8,1 (g)

  Có m hỗn hợp = m Zn + m ZnO

  => m hỗn hợp = 6,5 + 8,1

  => m hỗn hợp = 14,6 (g)

  => %m Zn = 6,5/14,6 . 100% ≃ 44, 52 %

  => %m ZnO = 8,1/14,6 . 100% ≃ 55,48 %

  b) Theo phương trình (1) , n HCl(1) = 2.nH2 = 2.0,1 = 0,2 (mol)

  M HCl = 1 + 35,5 = 36,5 (g/mol)

  => m HCl (1) = 0,2.36,5 =7,3 (g)

  Theo phương trình (2) , n HCl (2) = 2.n ZnO = 2.0,1 = 0,2 (mol)

  => m HCl (2) = 0,2.36,5 = 7,3 (g)

  Có m HCl phải dùng = m HCl (1) + m HCl (2)

  => m HCl phải dùng = 7,3 + 7,3

  => m HCl phải dùng = 14,6 (g)

  => m dd HCl phải dùng = 14,6 / 3,65 % = 400(g)

  => D dd HCl phải dùng = 400/336 ≃ 1,19 (g/ml)

    bởi Chảnh Quốc Dân 20/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON