Tính m biết để hòa tan m gam kim loại cần 1,6 lít H2SO4 0,5M thu được 107,4g muối?

bởi Lê Chí Thiện 22/04/2019

Cho mình hỏi, please trả lời cấp tốc nha, đề năng khiếu

Để hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp T gồm 4 oxit bazơ của 4 kim loại M, N, L, Q (kim loại có thể có hóa trị I,II,III) thì cần dùng vừa đúng 1,6 lít dung dịch H2SO4 ) 0,5M, thu được dung dịch G chứa 4 muối sunfat trung tính. Cô cạn dung dịch G, thu được 107,4g muối khan. Tính m.

Câu trả lời (1)

  • Oxit + H2SO4 --> Muối sunfat + H2O

    => Ta có naxit = nnước = 1,6 x 0,5 = 0,8 mol. => BTKL: mT + maxit = mmuối + mnước

    => mT = 107,4 + 0,8 x 18 - 0,8 x 98 = 43,4 g

    bởi Tùng's Văn's 22/04/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan