Viết PTHH khi cho hỗn hợp Na và Ba tác dụng với HCl?

bởi Lê Chí Thiện 22/04/2019

Cho m (g) hh X gồm 2 kim loại Na và Ba vào 500 ml dd HCl 1M thu được 6,72 lít H2 (đktc) và dd A.
a. Viết ptpư xảy ra, dd A có thể làm đổi màu quỳ tím được không?
b. Để kết tủa hoàn toàn các hợp chất của Ba trong dd A phải dùng hết 100 ml dd H2SO4 2M. Hãy tính m (g) hh X

Câu trả lời (1)

 • nHCl=0,5(mol

  nH2=0,3(mol)

  Vì nH trong HCl<nH trong H2 tạo ra nên có PƯ của Na,Ba + H2O

  2Na + 2HCl -> 2NaCl + H2 (1)

  Ba + 2HCl -> BaCl2 + H2 (2)

  2Na + 2H2O -> 2NaOH + H2 (3)

  Ba + 2H2O -> Ba(OH)2 + H2 (4)

  =>DD sau PƯ làm quỳ hóa xanh

  b;

  Ba2+ + SO42- -> BaSO4

  nSO4=0,2(mol)

  =>nBa=nSO4=0,2(mol)

  =>mBa=0,2.137=27,4(g)

  nH2 do ba tạo ra=nBa=0,2(mol)

  =>nH2 do Na tạo ra=0,3-0,2=0,1(mol)

  =>nNa=2nH2 do Na tạo ra=0,2(mol)

  mNa=0,2.23=4,6(g)

  bởi Nguyễn Kim Tuyến 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan