Viết PTHH khi cho hỗn hợp Cu, Al, Mg tác dụng với HCl dư?

bởi Thanh Truc 22/04/2019

Cho 10g hỗn hợp gồm Cu, Al, Mg tác dụng với đ HCL dư sau đó lọc lấy phần chất rắn đem nung trong không khí đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì được 8g chất rắn. Cho phần nước lọc tác dụng với NaOH thu được kết tủa. Lấy kết tủa đem nung ở nhiệt độ cao thì thu được 4g hồn hợp 1 oxit

a) Viết các ptpư xảy ra

b) Tính m mỗi kim loại có trong hỗn hợp đầu

Câu trả lời (1)

 • Pt: \(2Al+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2\)

  \(Mg+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2\)

  Cu + HCl \(\ne>\) ( Không xảy ra )

  \(Cu+O_2\underrightarrow{t^o}CuO\)

  Trong nước có AlCl3 , MgCl2

  Ta có phương trình: \(AlCl_3+3NaOH\rightarrow Al\left(OH\right)_3+3NaCl\)

  \(MgCl_2+2NaOH\rightarrow Mg\left(OH\right)_2+2NaCl\)

  \(2Al\left(OH\right)_3\underrightarrow{t^o}Al_2O_3+3H_2O\)

  \(Mg\left(OH\right)_2\underrightarrow{t^o}MgO+H_2O\)

  bởi adsasdasdas asdasda 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan