ON
YOMEDIA
VIDEO

Viết phương trình hóa học khi cho Fe và Cu tác dụng với dung dịch HCl?

Hòa tan hết 10 gam hỗn hợp Fe và Cu trong 20 ml dung dịch HCL thu đc 2.24 lít H2 ở điều kiện tiêu chuẩn.

a) Viết phương trình phản ứng xảy ra

b) Tính phần trăm theo khối lượng của mọi kim loại có trong hỗn hợp

c) Tính nồng độ mol HCL đã dùng

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a, PTHH :

  Fe + 2HCl \(\rightarrow\) FeCl2 + H2

  x 2x x

  Cu + HCl \(\rightarrow\) ko pứ

  b, n H2 = 2,24 : 22,4 = 0,1 (mol)

  \(\Rightarrow\) x = 0,1

  m Fe = 56. 0,1 = 5,6(g)

  %m Fe = \(\dfrac{5,6}{10}.100\%=56\%\)

  %m Cu = 100% - 56% = 44%

  c, n HCl = 2x = 2.0,1=0,2(mol)

  Đổi : 20ml = 0,02(l)

  Cm HCl = 0,2 : 0,02 = 10 (M)

    bởi Mỹ Linh Nguyễn Vũ 19/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1