ADMICRO
UREKA

Bài tập 15.4 trang 18 SBT Hóa học 9

Bài tập 15.4 trang 18 SBT Hóa học 9

Cho một số kim loại: đồng, bạc, magie, sắt, natri.

Cho biết kim loại nào có những tính chất sau đây:

a) Dẫn điện tốt nhất.

b) Dễ nóng chảy nhất.

c) Tác dụng mãnh liệt với nước.

d) Không tác dụng với dung dịch axit clohiđric.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15.4

a) Bạc là kim loại dẫn điện tốt nhất.

b) Natri là kim loại dễ nóng chảy nhất.

c) Natri là kim loại tác dụng mãnh liệt với nước.

d) Đồng và bạc là hai kim loại không tác dụng với dung dịch axit clohiđric.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.4 trang 18 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • hà trang

  Để m gam bột sắt nguyên chất trog không khí một thời gian thu được chất rắn A nặng 12gam gồm Fe,FeO,\(Fe_3O_4,Fe_2O3\). òa tan hoàn toàn chất rắn A bằng dung dịch HNO3loãng thấy có 2,24 lít khí duy nhất thoát ra được (đktc) và thu đc 1 dung dịch chỉ có 1 muối sắt duy nhất. Tính m.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Bảo Khánh

  Khi clo hoá 30g hỗn hợp bột đồng và sắt cần 1,4 lít khí clo( đktc) . Tính thành phần % của đồng trong hỗn hợp đầu.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan

  Hoà tan hết 19,3g hỗn hợp gồm Al va Fe trong axit H2SO4 loãng dư thu được 14,56 lít khí thoát ra ở đktc. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tra xanh

  Cho 2g sắt vào kim loại hóa trị II vào dd HCl dư thì thu đc 1,12 lít khí H2 ở đktc, mặt khác nếu hòa tan 4,8g kim loại hóa trị II đó cần chưa đến 500ml dd HCl 1M. Xác định kim loại hóa trị II

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Nguyên

  ngâm 55 g hỗn hợp bột các kim loại Zn,Cu,Al trong dd HCl thu dc 29,12 lít khí nếu đốt luongjw hỗn hợp như trên trong không hkis pư xong thu dc chất rắn có khối lượng 79g. xác địn khối lượng hỗn hợp ban đầu ,tính thể tích không khí cần dùng

  help me

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Xác định kim loại R

  bởi hi hi 15/04/2019

  Cho Cl2 tác dụng với 16,2 g kim loại R có hóa trị không đổi thu được thu được 58,8 chất rắn D . Cho khí õi dư vào D nung nóng cho đến khối lượng không đổi thu được 63,6 g chất rắn . Xác định kim loại R

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu thủy

  Cho mình hỏi xíu : Bài 1: Nung nóng Cu trong không khí, sau một thời gian được chất rắn A. Hòa tan A trong dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch B và khí C. Cho khí C tác dụng với dung dịch KOH được dung dịch D, D vừa tác dụng với dung dịch BaCl2 vừa tác dụng với dung dịch NaOH. Cho B tác dụng với dung dịch KOH. Viết các phương trình phản ứng xảy ra
  Mình cơ bản là hỉu hết nhưng lên mạng tham khảo thì thấy Cu nung nóng trong không khí thì tạo thành CuO và Cu ( mình ko hỉu sao lại có Cu trong đó nữa) các bạn giải thik giúp mik

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu trang

  1.để hòa tan 8g hh gồm 1 kim loại hóa tri II và 1 kim loại hóa trị III dùng 300ml dd HCl 2M a)Cô cạn dd sau pứ sẽ thu được ? g muối khan B)Tính V H2 thoát ra từ thí nghiệm

  2.Hòa tan hết 54,8g hh gồm M2CO3 MHCO3(M là kim loại kiềm)bằng 500ml dd HCl 2M,thấy thoát ra 13,44 lít khí CO2.Để trung hòa lượng axit còn dư phải dùng 100ml dd NaOH 2M a)Xác định M suy ra công thức 2 muối ban đầu b)Tính % m muối trong hh ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach dang

  Cho 16,2 g kẽm oxit (ZnO) tác dụng với một lượng dư dung dịch HCl
  a) Viết pt phản ứng
  b) Tính khối lượng muối tạo thành
  c) Nếu thay ZnO=Zn thì lượng Zn cần dùng là bao nhiêu để tạo ra lượng muối gấp 2 lần lượng muối trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Hien

  viết các PTHH thực hiện chuyển hoá

  A---->B---->C---->Cu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  1)Hòa tan hết 19,5g K vào 261g H2O . Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là bao nhiêu?

  2) Ở 20 độ C độ tan của dung dịch muối ăn là 36g . Nồng độ phân trăm của dung dịch muối bão hòa ở 20 độ C

  3)Cần thêm bao nhiêu gam SO3 vào dung dịch H2SO4 10% để được 100g dung dịch H2SO4 20%

  4)Hòa tan 14,28g Na2CO3.10H2O vào 200g H2O . Nồng độ phần trăm của dung dịch là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Bảo An

  hào tan 13g Zn trong 50 mm dung dịch HCL 2 M . hãy tính khối lượng muối sinh ra

  helppp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh duy

  1. Al2O3 + HCl –> ……………. + ………….

  2. Fe + H2SO4 đặc, nóng –> …………. + SO2 + …………..

  3. Fe2O3 + HCl –> ……………. + ………….

  4. Al + H2SO4 đặc, nóng –> …………. + SO2 + …………..

  5. Al(OH)3 + HCl –> ……………. + ………….

  6. Cu + H2SO4 đặc, nóng –> …………. + SO2 + …………..

  7. Fe(OH)3 + HNO3 –> ……………. + ………….

  8. Ag + H2SO4 đặc, nóng –> …………. + SO2 + …………..

  9. Ca(OH)2 + HNO3 –> ……………. + ………….

  10. Mg + H2SO4 đặc, nóng –> …………. + SO2 + …………..

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đặng Ngọc Trâm

  1.Hòa tan hết 10,4g hỗn hợp gồm 1 kim loại hóa trị II và oxit của nó vào dd HCl dư thu được 2,24 lít khí H2(đktc).Cô cạn dd sau phản ứng thu được 28,5 g muối khan a)Xác định kim loại và oxit của phi kim đó (Mg MgO) b)Tính % khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu (23,07% 76,93%)

  2.để hòa tan 16g hh 1 kim loại hóa tri II và 1 kim loại hóa trị III dùng 680ml dd HCl 2M a)cô cạn dd thu được ? g muối khan (64,28g) b) Tính V H2 thoát ra từ thí nghiệm trên (15.232 lít) c)Nếu biết kim loại hóa trị III trên là Al và nAl=5n kim loại hóa trị II,hãy xác định kim loại hóa trị II (Zn)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc
  Cho 13,44 gam Cu vào một cốc đựng 500 ml dd AgNO3 3M, khuấy đều hh một thời gian, sau đó đem lọc thu được 22,56 gam chất rắn và dd B. a. Tính nồng độ mol các chất trong dd B. Giả thiết thể tích của dd không thay đổi b. Nhúng một thanh kim loại R nặng 15g vào dd B, khuấy đều để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau đó lấy thanh kim loại R ra khỏi dd. Cân được 17,205 gam. Giả sử tất cả kim loại tách ra đều bám vào thanh R. Hỏi R là kim loại nào
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • truc lam

  Bài 11: Đốt cháy 0,46g Na trong bình kín đựng oxi, p/u xong ng ta cho vào bình 1 ít nc lắc nhẹ cho chất rắn tan hết đc dd A. Thêm vài giọt quỳ tím vào dd A sau đó dẫn 672ml HCl ở đktc vào dd A. Cho biết mẩu giấy quỳ tím biến đổi ntn?

  bạn nào rảnh tay thì giúp mik tí nhahaha.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thanh

  Cho 11,3 gam hỗn hợp 2 kim loại Mg và Cu tác dụng với dung dịch HCl (dư) sau phản ứng thu được 4,48 l H2 (đktc)

  A. Xác định khối lượng mỗi kim loại ?

  B. Tính thể tích dung dịch HCl 0.5M tham gia vừa đủ phản ứng trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Viết Khánh

  Hòa tan hoàn toàn 16,4g hỗn hợp X gồm MgO và MgCO3 trong dd H2SO4. Sau phản ứng thu được dd A và 2,24l khí CO2 (đktc)

  a, Tính % về khối lượng mỗi chất có trong 16,4g hỗn hợp X

  b, Cho 300ml dd Ba(OH)2 1,5M vào dd A thu được 110,6g kết tuả và 500ml dd B. Tính nồng độ mol của các chất có trong B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • con cai

  1. Đốt cháy hoàn toàn a gam S rồi cho sản phẩm sục qua 200 ml dung dịch NaOH bM thu được dung dịch X. Chia X thành 2 phần bằng nhau:

  Phần 1: Cho tác dụng với CaCl2 dư thấy xuất hiện c gam kết tủa

  Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư xuất hiện d gam kết tủa. Tìm biểu thức liên hệ giữa a và b (biết d>c)

  2. -Cho 18,36 gam BaO vào nước (dư) thu dung dịch X

  - Cho 18,4 gam hỗn hợp gồm CaCO3 và MgCO3 vào HCl dư thu khí Y

  Hấp thụ hoàn toàn Y vào X có thu được kết tủa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Phú Lộc Nữ

  1. Có 3 chất: Al, Mg, Al2O3. Chỉ được dùng một hóa chất làm thuốc thử hãy phân biệt 3 chất trên?

  2. Muối X vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dich NaOH. Hỏi muối X thuộc loại muối trung hòa hay axit? Cho ví dụ minh họa?

  Như Khương Nguyễn, giúp em với!!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bi do

  hòa tan hoàn toàn 8,8g hỗn hợp ( Mg,MgO) bằng dung dịch HCl vừa đủ sau phản ứng kết thúc thu được 1,12 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn

  a) viết phương trình hóa học

  b)tính khối lượng Mg và MgO trong hỗn hợp đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh thuận

  Cho 24g hỗn hợp Fe, Mg, Zn hòa tan bằng HCl dư thoát ra 8,96 dm3 khí H2 (đktc). Thêm dung dịch KOH đến dư và dung dịch thuđược rồi lọc kết tủa tách ra đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi cân nặng 12g. Tìm khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Vàng

  Hoà tan 6,5 gam kẽm cần vừa đủ Vml dd HCl 2M

  a) Viết ptpư

  b) Tính V

  c) Tính thể tích khí thu được (ở đktc)

  d) Tính khối lượng muối tạo thành sau p/ư  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • con cai

  Để hòa tan hết m (g) kẽm cần dùng vừa đủ 50g dung dịch HCl 7,3%.

  a. Viết phương trình phản ứng xảy ra.

  b. Tính thể tích H2 thu được (đktc).

  c. Xác định giá trị m.


  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Minh Tuấn

  Hòa tan hết a g hỗn hợp kim loại Na và một kim loại R hóa trị II. Sau phản ứng thu được dung dịch B và V lít khí (đktc). Nếu cho dung dịch B tác dụng vừa đủ với 300ml HCl 0,25M tạo thành 1 dung dịch chức 2 chất tan. Mặt khác khi (dung dịch B) hấp thụ vừa hết 1,008 l CO2 thu được 1,485g 1 chất kết tuat và dung dịch nước lọc chứa chất tan NaHCO3. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định kim loại R

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chai Chai

  a gam hỗn hợp Zn và ZnO tác dụng với 200ml dd HCl 2.5M. Sau phản ứng thu được 3.36l khí (đktc)

  a. Tính a

  b. Tính khối lượng muối thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • truc lam

  nhúng một lá đồng vào dd bạc nitrat 8.5% cho đến khi đồng ko tan nữa, lấy lá đồng ra rử nhẹ, lam khô, khối lượng tăng 0,38g

  a)viết pt và nêu hiện tượng

  b)tính nồng độ % chất có trong dd

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Long

  Cho mình hỏi cucl2 có tác dụng được với hcl không

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Quân

  Cho 21.3 g hh bột X gồm 3 kim loại Mg Cu Al tác dụng hoàn toàn với oxi dư ( có đun nóng) thu được hh chất rắn B có khối lượng 33.3g. Để hòa tan hoàn toàn B phải cần dùng tối thiểu bao nhiêu ml dd hh HCl 2M và H2SO4 1M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín

  Cho 26,91g kim loại M vào 700ml dd AlCl3 0,5M, sau khi puxr hoan toan thu dc V l khi H2 va 17,94g ket tua. Xác dinh kloai M va tri cua V

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tram Anh

  1. Ngâm 12g hỗn hợp các kim loại Fe, Cu trong dung dịch CuSO4 dư, phản ứng xong thu được chất rắn có khối lượng là 12,8g. Tính %m mỗi kim loại trong hh đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy Tiên

  hòa tan 12,1 g hỗn hợp bột kim loại Zn và Fe cần 400ml đ HCl 1M. Khối lượng hoocn hợp muối thu được sau phản ứng là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Tiểu Ly

  Nhúng thanh kim loại chưa biết hóa trị vào dung dịch chứa 0,03 mol CuSO4. Phản ứng xong nhất thanh R ra thấy khối lượng tăng 1,38g. Kim loại R là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF