ON
YOMEDIA
VIDEO

Chứng minh HCl còn dư sau khi cho 17,7g hỗn hợp Zn và Fe vào 400g HCl 7,3%?

Cho 17,7g hh Zn và Fe vào 400g dd HCl 7,3%

a. Hãy chứng minh khi PƯ kết thúc axit vẫn còn dư

b. Nếu thể tích khí H2 đo đc là 6,72l đktc . Hãy tính C% của các chất có trong dd sau PƯ

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a) Theo đề bài ta có : nHCl = \(\dfrac{400.7,3}{100.36,5}=0,8\left(mol\right)\)

  + Giả sử hỗn hợp chỉ có Zn => Số mol của HCl phản ứng vừa đủ với 17,7 g là \(\dfrac{17,7}{65}\approx0,27\left(mol\right)\)

  + Giả sử hỗn hợp chỉ có Fe => Số mol của HCl phản ứng vừa đủ với 17,7g là \(\dfrac{17,7}{56}\approx0,32\left(mol\right)\)

  Vậy nếu hỗn hợp chứa cả Zn và Fe thì số mol của HCl phải thỏa mãn điều kiện

  0,27 < nHCl < 0,32

  Mà theo đề bài thì nHCl = 0, 8 mol > 0,32 mol

  => Số mol của HCl dư . Vậy sau khi P/Ư kết thúc thì axit vẫn còn dư

  b) Theo đề bài ta có : nH2=\(\dfrac{6,72}{22,4}=0,3\left(mol\right)\)

  Gọi x là số mol của H2 thu được ở PTH 1

  Số mol của H2 thu được ở PTHH 2 là 0,3 - x mol

  Ta có PTHH :

  \(\left(1\right)Zn+2HCl\rightarrow ZnCl2+H2\uparrow\)

  xmol.........................xmol.........xmol

  \(\left(2\right)Fe+2HCl\rightarrow FeCl2+H2\uparrow\)

  0,3-x mol....................0,3-x mol...0,3-x mol

  Ta có PT : 65x + 56(0,3-x) = 17,7

  Giải ra ta được x = 0,1 (mol) => \(\left\{{}\begin{matrix}nZn=x=0,1\left(mol\right)\\nFe=\left(0,3-x\right)=\left(0,3-0,1\right)=0,2\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  => \(\left\{{}\begin{matrix}C\%_{ZnCl2}=\dfrac{\left(0,1.136\right)}{0,1.65+400-0,1.2}.100\%\approx3,35\%\\C\%_{FeCl2}=\dfrac{\left(0,2.56\right)}{56.0,2+400-0,2.2}.100\%\approx2,73\%\end{matrix}\right.\)

  Vậy.............

    bởi Phương Khánh 19/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1