AMBIENT

Xác định kim loại M

bởi Hong Van 27/04/2019

Cho 0,405 gam kim loại M dạng bột ( có hóa trị III trong hợp chất ) vào 150 ml dung dịch chứa đồng thời AgNO3 0,2M và Cu (NO3)2 0,1M . Sau khi phản ứng kết thúc thu được 3,72 gam chất rắn và dung dịch X .

a, Xác định kim loại M

b, Cho V ml dung dịch chứa đồng thời Ba (OH)2 2M ; NaOH 1M vào dung dịch X thu được lượng kết tủa lớn nhất . Tính V

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a, Vì Ag đứng ngay sau Cu trong dãy hoạt động

  => M phản ứng với cả 2 dd, phản ứng với dd Ag trước dd Cu sau

  PTHH

  \(M+3AgNO_3\) \(\rightarrow\)\(M\left(NO_3\right)_3+3Ag\) (1)

  0,03 0,03 0,03 mol

  \(2M+3Cu\left(NO_3\right)_2\)\(\rightarrow\)\(2M\left(NO_3\right)_3+3Cu\) (2)

  \(n_{AgNO_3}=0,2.0,15=0,03\) mol

  \(n_{Cu\left(NO_3\right)_2}=0,1.0,15=0,015\) mol

  Theo pt (1) \(n_{Ag}=n_{AgNO_3}=0,03\) mol => \(n_{M\left(1\right)}=\dfrac{1}{3}n_{Ag}=0,01\) mol

  => \(m_{Ag}=0,03.108=3,24g\)

  =>\(m_{Cu\left(pt2\right)}=3,72-3,24=0,48g\)

  => \(n_{Cu}=\dfrac{0,48}{64}=0,0075\) mol

  => \(n_{M\left(2\right)}=\dfrac{2}{3}n_{Cu}=0,005\) mol

  => \(n_M=0,005+0,01=0,015\) mol

  => \(M_M=\dfrac{m}{n}=\dfrac{0,405}{0,015}=27\) (g/mol)

  => M là Nhôm ( Al )

  bởi Nguyễn Quang 27/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>