ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính khối lượng Fe3O4 cần dùng

Cần điều chế 33.6 g Fe bằng cách dùng khí hidro khử oxi sắt từ Fe3O4.

a) Tính khối lượng Fe3O4 cần dùng

b) Tính thể tích khí hidro đã dùng ở điều kiện tiêu chuẩn.

c) Để có lượng khí hidro tham gia vào phản ứng trên người ta phải dùng HCl tác dụng với 23.8g hỗn hợp Zn và Al. Tính khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp.

Mọi người giúp em với ạ yeu

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a;

  Fe3O4 + 4H2 \(\rightarrow\)3Fe + 4H2O (1)

  nFe=\(\dfrac{33,6}{56}=0,6\left(mol\right)\)

  Theo PTHH 1 ta có:

  \(\dfrac{1}{3}\)nFe=nFe3O4=0,2(mol)

  mFe3O4=0,2.232=46,4(g)

  b;

  Theo PTHH 1 ta có:

  nH2=\(\dfrac{4}{3}\)nFe=0,8(mol)

  VH2=22,4.0,8=17,92(lít)

  c;

  Zn + 2HCl \(\rightarrow\)ZnCl2 + H2 (2)

  2Al + 6HCl\(\rightarrow\)2AlCl3 + 3H2 (3)

  Đặt nZn=a \(\Leftrightarrow\)mZn=65a

  nAl=b\(\Leftrightarrow\)mAl=27b

  Ta có hệ pt:

  \(\left\{{}\begin{matrix}65a+27b=23,8\\a+\dfrac{3}{2}b=0,8\end{matrix}\right.\)

  =>a=0,2;b=0,4

  mZn=65.0,2=13(g)

  mAl=23,8-13=10,8(g)

    bởi nguyễn đức toàn 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1