AMBIENT

Tính thành phần % các chất có trong hh A

bởi Sasu ka 27/04/2019

Hòa tan hoàn toàn 200g hh A gồm CuO và Fe2O3 cần dùng vừa đủ 350g dd HCl 7,3% . Tính thành phần % các chất có trong hh A

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Khối lượng của hỗn hợp A không thể là 200 gam đâu bạn?

  Gọi a, b lần lượt là số mol của CuO và Fe2O3 có trong A

  \(\Rightarrow80a+160b=20\left(I\right)\)

  Khi hòa tan A trong HCl thì:

  \(CuO\left(a\right)+2HCl\left(2a\right)\rightarrow CuCl_2+H_2O\)

  \(Fe_2O_3\left(b\right)+6HCl\left(6b\right)\rightarrow2FeCl_3+3H_2O\)

  Theo PTHH: \(\sum n_{HCl}=\left(2a+6b\right)\left(mol\right)\)

  \(m_{HCl}\left(cân.dung\right)=\dfrac{350.7,3}{100}=25,55\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow n_{HCl}\left(can.dung\right)=\dfrac{25,55}{36,5}=0,7\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow2a+6b=0,7\left(II\right)\)

  Từ (I) và (II) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,05\left(mol\right)\\b=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{CuO}=\dfrac{0,05.80.100}{20}=20\%\\\%m_{Fe_2O_3}=100\%-20\%=80\%\end{matrix}\right.\)

  bởi Phương Ngọc 27/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>