AMBIENT

Tính khối lượng dd HCl 7.3% đã dùng

bởi minh thuận 25/04/2019

Cho 4.8g magie tác dụng hoàn toàn với dd HCL 7,3% sau phản ứng có một chất khí thoát ra.

a. Viết PTHH

b.Tính thể tích sinh ra ở dktc

c. Tính khối lượng dd HCl 7.3% đã dùng

d. Tính nồng độ phần trăm đ thu được sau phản ứng

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Mg + 2 HCl \(\rightarrow\)MgCl2 + H2

  nMg=\(\dfrac{4,8}{24}=0,2\left(mol\right)\)

  Theo pTHH ta có:

  nMg=nH2=0,2(mol)

  VH2=22,4.0,2=4,48(lít)

  Theo pTHH ta có:

  nHCl=2nMg=0,4(mol)

  mHCl=36,5.0,4=14,6(g)

  mdd HCl 7,3%=\(14,6:\dfrac{7,3}{100}=200\left(g\right)\)

  d;Theo PTHH ta có:

  nMg=nMgCl2=0,2(mol)

  mMgCl2=0,2.95=19(g)

  C% dd MgCl2=\(\dfrac{19}{200+4,8-0,2.2}.100\%=9,29\%\)

  bởi Nhiên An 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>