Tính KL muối thu được

bởi Lê Trung Phuong 27/04/2019

Cho 8,8g hỗn hợp Cu và Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được1,792 lít khí SO2 (đktc) tính KL muối thu được ( áp dụng định luật bảo toàn electron ) giải dùm e với .

Câu trả lời (1)

 • Cu0 - 2e ->Cu2+

  x------2x

  Fe0 - 3e -> Fe3+

  y------3y

  S6+ + 2e -> S4+

  --------2*0,08--0,08

  nSO2=0,08(mol)

  Gọi x là nCu, y là nFe.

  Ta có 64x+56y=8,8 (1)

  Bảo toàn điện tích:

  Ta có: 2x+3y=0,16(2)

  Từ 1, 2 ta đc:

  ( pạn ơi mình giải ra y<0, không biết bạn sai đề hay mình nhầm gì rồi, xem lại rồi có gì mình giải lại cho )

  bởi Phan Lê Hoài Nam 27/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Thanh Truc

  Bài tập cho 1 kim loại tác dụng với 2 muối

  1) Cho m(g) Mg vào 1 lít dung dịch gồm CuSO4 0,1M và FeSO4 0,1 M sau phản ứng lọc lấy dung dịch B. Thêm KOH dư vào B được kết tủa D. Nung D ngoài không khí đến khối lượng không đổi được 10 gam chất rắn E. Tính m Mg đã dùng.

  2) Cho 12g Mg vào dung dịch chứa hai muối FeCl2 và CuCl2 có cùng nồng độ 2M, thể tích dung dịch 100ml. Sau đó lấy dung dịch D sau phản ứng cho tác dụng KOH dư. Tính kết tủa thu được

  Mấy bạn giải nhanh giùm mình mình cần gấp.

 • hai trieu

  Cho 1,36 g hỗn hợp A gồm Fe, Mg vào 400ml dd CuSO4. Sau khi phản ứng xong thu đc 1,84g chất rắn B gồm 2 kloai và dd C. Thêm NaOH dư vào dd C thu đc kết tủa D, lọc và nung D trong không khí tới m không đổi thu đc 1,2g chất rắn E. Tính

  a) % m các chất trong A

  b) Tính nồng độ mol/l của dd CuSO4

 • Nguyễn Thị An

  Các bạn cho mik hỏi, Ca và Ba có phải là kl kiềm không.

 • Sasu ka

  Hòa tan hoàn toàn 200g hh A gồm CuO và Fe2O3 cần dùng vừa đủ 350g dd HCl 7,3% . Tính thành phần % các chất có trong hh A

 • Lê Bảo An

  Hòa tan hoàn toàn 13g Zn vào 200ml dung dịch HCl ( D= 1,2g/ml)

  a. Viết PTHH

  b. Tính VH2 thu được ( ĐKTC)

  c. Tính C% muối tạo thành trong dung dịch sau phản ứng?

  Bạn nào giỏi Hóa lớp 9 giúp mình với. Mình cảm ơn nhiều ạ..!!

 • hai trieu

  Bài 2: Cho 6,5 g kẽm tác dụng hết với 100ml dung dịch axit clohidric, sau phản ứng thu được muối kẽm clorua và khí hidro

  a) tính thể tích khí hidro sinh ra ở đktc

  b) Tính nồng độ mol của dung dịch axit đã dùng

 • Nguyễn Minh Minh

  Câu 1: Có 3 lọ chất rắn là Cu, Al, Ag. Làm thế nào để nhận biết chúng ?

  Câu 2: a) Chỉ dùng phenolphtalein hãy phân biệt bốn dung dịch: HNO3, HCl, Ca(OH)2, AgNO3.

  b) Chỉ dùng quỳ tím hãy phân biệt bốn dung dịch: HNO3, HCl, Ca(OH)2, AgNO3.

 • Trần Hoàng Mai

  lấy 35.76 g hỗn hợp X gồm 2 kim loại hóa trị I , II cho vào nước d ư sau khi các kim loại hào tan hết thu dcd dd B và 10,752 l khí h2 để trung hòa 1/2 dd B người ta dùng dd C chưa HCL và H2SO4 TRONG đó nồng độ mol của H2SO4 gấp 2 lần nồng độ mol HCL . tính tổng khối lượng muối thu đc sau phản ứng trung hòa

 • Lan Anh

  Hòa tan 1,92 gam kim loại R bằng dd H2SO4(đặc,nóng) vừa đủ thu được 0,672 lít SO2 (đktc). Cô cạn dd thu được 7,5 gam muối ngậm a phân tử nước, biết kim loại có hóa trị tối đa là III

  a) Xác định kim loại R

  b) Tìm CTHH của muối ngậm nước

 • Tran Chau

  Cho 10,5 gam hỗn hợp 2 kim loại Cu và Zn vào dung dịch axit axetic dư người ta thu được 2,24 lít khí (đktc). Thành phần phần trăm của hỗn hợp là?