AMBIENT

Tính CM của dung dịch thu được

bởi Nguyễn Minh Minh 27/04/2019

Cho 3,9 gam kim loại kiềm (R) vào bình đựng 20 gam H2O (Lấy dư). Sau phản ứng, thấy bình đựng tăng lên 3,8gam

a)Tên R?

b) Tính C% dung dịch thu được?

c) Biết dd thu được có d=1,12g/cm3.Tính CM của dung dịch thu được

Chỉ mình với, cảm ơn nhiều ạ <3

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Vif là kim loại kiềm -> R có hóa trị I

  Vì mkim loại kiềm = 3,9 mà khối lượng của bình lại tăng thêm 3,8 gam

  => 0,1 gam là khối lượng của H2

  => nH2 = \(\dfrac{0,1}{2}\) = 0,05 ( mol )

  R + H2O \(\rightarrow\) ROH + \(\dfrac{1}{2}\)H2

  0,1...0,1..........0,1.....0,05

  => 0,1 = \(\dfrac{3,9}{M_R}\)

  => MR = 39

  => R là Kali

  => mKOH = 0,1 . 56 = 5,6 ( gam )

  => Mdung dịch = Mtham gia - MH2

  = 3,9 + 20 - 0,1

  = 23,8 ( gam )

  => C%KOH = \(\dfrac{5,6}{23,8}\times100\approx\) 23,53%

  Ta có V = m : D = 5,6 : 1,12 = 5 ( lít )

  CM KOH = n : V = 0,1 : 5 = 0,02M

  bởi Hoàng Thảo 27/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>