AMBIENT

Tính kết tủa thu được

bởi Thanh Truc 27/04/2019

Bài tập cho 1 kim loại tác dụng với 2 muối

1) Cho m(g) Mg vào 1 lít dung dịch gồm CuSO4 0,1M và FeSO4 0,1 M sau phản ứng lọc lấy dung dịch B. Thêm KOH dư vào B được kết tủa D. Nung D ngoài không khí đến khối lượng không đổi được 10 gam chất rắn E. Tính m Mg đã dùng.

2) Cho 12g Mg vào dung dịch chứa hai muối FeCl2 và CuCl2 có cùng nồng độ 2M, thể tích dung dịch 100ml. Sau đó lấy dung dịch D sau phản ứng cho tác dụng KOH dư. Tính kết tủa thu được

Mấy bạn giải nhanh giùm mình mình cần gấp.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • 2 Mg+CuCl2=>MgCl2+Cu
  Mg+FeCl2=>MgCl2+Fe
  MgCl2+2KOH=>Mg(OH)2+2KCl
  nMg=12/24=0.5mol
  nFeCl2=nCuCl2=2*0.1=0.2mol
  =>nMgCl2pư=0.2+0.2=0.4mol
  =>mMg(OH)2=0.4*58=23.2(g)

  bởi Phương Hiền 27/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>