YOMEDIA

Đem cô cạn dung dịch B thu được bao nhiêu gam Muối khan.

Cho 22,1 gam hỗn hợp gồm Mg, Fe, Zn tác dụng với H2SO4 dư thu được 12,3 lít H2 ở đktc và dung dịch Muối B.

a. Tính % mỗi kim loại trong hỗn hợp. Biết thể tích H sinh ra do Mg gấp 2 lần do Fe tạo ra.

b. Đem cô cạn dung dịch B thu được bao nhiêu gam Muối khan.

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • Mg+ H2SO4---------> MgSO4+H2 (1)

  mol: 2a////////////////////////////////2a//////2a

  Fe+ H2SO4 ----------> FeSO4+H2 (2)

  mol: a/////////////////////////////////a////////a

  Zn+ H2SO4-----------> ZnSO4+H2 (3)

  mol: b////////////////////////////////b//////////b

  nH2=0,55 mol ( Đề cho 12,3 tính ra lẻ nên mk cho V = 12,32 cho chẵn )

  Đặt a; 2a; b lần lượt là số
  mol của nH2(1), nH2(2),nH2(3)

  Ta có PTKL : mhh= 24*2a+56a+65b=21,1 <=>104a+65b=21,1 (I)

  Và nH2=2a+a+b=0,55<=>3a+b=0,55(II)

  Giải hệ (I); (II) ta được mFe=a=0,15=> 2a=0,3=nMg

  mZn= b=0,1

  Do đó %mMg=\(\dfrac{24\cdot0,3\cdot100}{22,1}\)=32,58%

  %mFe=\(\dfrac{56\cdot0,15\cdot100}{22,1}\)=38,01%

  %mZn=29,41%

  b)m =mMgSO4+mFeSO4+mZnSO4=0,3*120+0,15*152+0,1*161=74,9(g)

    bởi Trần Kiều Trinh 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA