Tính V và khối lượng của muối khan thu được.

bởi Lan Anh 27/04/2019

Để hòa tan hoàn toàn 23,65g hỗn hợp 3 kim loại Al, Zn, Fe thì phải cần V ml dung dịch HCl 2M, sau phản ứng thu được 6,72 lít khí (đkc). Tính V và khối lượng của muối khan thu được.

Câu trả lời (1)

 • nH2 = \(\dfrac{6,72}{22,4}=0,3\left(mol\right)\)

  Pt: 2Al + 6HCl --> 2AlCl3 + 3H2

  .....Zn + 2HCl --> ZnCl2 + H2

  .....Fe + 2HCl --> FeCl2 + H2

  Theo pt: nHCl = 2nH2 = 2 . 0,3 = 0,6 mol

  => nCl = nHCl = 0,6 mol

  CM HCl = \(\dfrac{0,6}{2}=0,3\left(l\right)=300\left(ml\right)\)

  mmuối khan = mkim loại + mCl = 23,65 + 0,6 . 35,5 = 44,95 (g)

  bởi Nguyễn Kiệt 27/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Đặng Ngọc Trâm

  Hỗn hợp chất rắn X gồm kim loại hóa trị I và ocid của nó . Cho 23,2 gam X + H2O dư => 32 gam BaZo Y và 2,24l khí (đktc)

  ​a. Tìm cthh của X

  ​b. Hòa tan 6 gam Y vào H2O được dùng dịch A . Dẫn từ từ 4,48l CO2 (đktc) vào A thì thu được m muối = ?

 • Nguyễn Phương Khanh

  Ngâm bột kẽm trong 80g dd CuSO4 30%.Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn,thu được dd và 16,1g hỗn hợp kim loại (A)

  a) tính khối lượng Zn đã phản ứng và nồng độ % chất tan trong dd thu được

  b) cho 16,1g hh A tác dụng vs dd HCL dư thu được V lít khí thoát ra ở ĐKTC.Tính V

  GIẢI GIÙM MÌNH NHA, ĐÂY LÀ ĐỀ THI HỌC KÌ Ở TỈNH MÌNH ĐÓ

 • Nguyễn Lệ Diễm

  Hòa tan 20g hỗn hợp gồm Mg MgO vào 200ml ddHCl vừa đủ, thấy thoát ra 11,2(l) khí đktc.

  a) Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp.

  b) Tính nồng độ mol HCl đã dùng

 • Nguyễn Vân

  Hòa tan 26 gam bột Zn vào 1 lít dd chứa Fe2(SO4)3 0,1 M và CuSO4 0,2M. Sau phản ứng hoàn toàn thu được dd A và chất rắn B.

  a. Tính C% các chất tan trong dd A

  b. Hòa tan hết chất rắn B vào dd AgNO3 dư thu được m gam kết tủa. Tính m

 • Tram Anh

  Hòa tan 26 gam bột Zn vào 1 lít dd chứa Fe2(SO4)3 0,1 M và CúO4 0,2M. Sau phản ứng hoàn toàn thu được dd A và chất rắn B.

  a. Tính C% các chất tan trong dd A

  b. Hòa tan hết chất rắn B vào dd AgNO3 dư thu được m gam kết tủa. Tính m

 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  cho 2.3 g 1 kim loại hóa trị 1 td với nước sinh ra 1.12 l khí H2(dktc).kim loại đó là gì

 • Nguyễn Vân

  cho 21,6g hỗn hợp 3 kim loại Zn, Fe, Cu trong dung dịch H2SO4 loãng, dư. Phản ứng xong, thu được 3g chất rắn không tan và 6,72l khí(đktc)

  a. viết PTHH

  b. xác định thành phần % của mỗi kim loại có trong hộn hợp

 • Hong Van

  Cho 0,405 gam kim loại M dạng bột ( có hóa trị III trong hợp chất ) vào 150 ml dung dịch chứa đồng thời AgNO3 0,2M và Cu (NO3)2 0,1M . Sau khi phản ứng kết thúc thu được 3,72 gam chất rắn và dung dịch X .

  a, Xác định kim loại M

  b, Cho V ml dung dịch chứa đồng thời Ba (OH)2 2M ; NaOH 1M vào dung dịch X thu được lượng kết tủa lớn nhất . Tính V

 • Nguyễn Minh Minh

  Cho 3,9 gam kim loại kiềm (R) vào bình đựng 20 gam H2O (Lấy dư). Sau phản ứng, thấy bình đựng tăng lên 3,8gam

  a)Tên R?

  b) Tính C% dung dịch thu được?

  c) Biết dd thu được có d=1,12g/cm3.Tính CM của dung dịch thu được

  Chỉ mình với, cảm ơn nhiều ạ <3

 • Hoa Hong

  Cho 12 gam một hỗn hợp gồm hai kim loại nhôm và bạc phản ứng vừa đủ với dung dịch H2SO4 7,35% (axit loãng). Sau khi kết thúc phản ứng thu được 13,44 lít khí (đktc).

  a, Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu

  b, Tính thể tích dung dịch H2SO4 đã dùng. Biết khối lượng riêng của dung dịch axit là 1,025 g/ml

  Ai đó giúp mik với mik xin cảm ơn rất nhiều !!! <3 <3 banhqua