Tính VH2 thu được ( ĐKTC)

bởi Lê Bảo An 27/04/2019

Hòa tan hoàn toàn 13g Zn vào 200ml dung dịch HCl ( D= 1,2g/ml)

a. Viết PTHH

b. Tính VH2 thu được ( ĐKTC)

c. Tính C% muối tạo thành trong dung dịch sau phản ứng?

Bạn nào giỏi Hóa lớp 9 giúp mình với. Mình cảm ơn nhiều ạ..!!

Câu trả lời (1)

 • Zn + 2HCl \(\rightarrow\)ZnCl2 + H2

  nZn=\(\dfrac{13}{65}=0,2\left(mol\right)\)

  Theo PTHH ta có:

  nZn=nH2=0,2(mol)

  VH2=0,2.22,4=4,48(lít)

  c;Theo PTHH ta có:

  nZn=nZnCl2=0,2(mol)

  mZnCl2=136.0,2=27,2(g)

  mdd HCl=200.1,2=240(g)

  C% dd ZnCl2=\(\dfrac{27,2}{240+13-0,2.2}.100\%=10,768\%\)

  bởi Nguyễn Thị Lan Anh 27/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Choco Choco

  3 vụn kim loại có màu tương tự nhau đựng trong 3 lọ riêng biệt , đã mất nhãn là :AG,AL,FE, chỉ dùng dd NAOH, và dd HCL, hãy trình bày cách nhận biết 3 lọ khí này , chỉ cần viết mmootj phương trình hóa học mà em biết. mấy anh chị giúp e vs ạ em đang cần gấp. cám ơn!

 • Lan Anh

  cho 8,3g hỗn hợp 2 kim loại Al và Fe tác dụng hết với dd H2SO4 4,9% thu đc 5,6l khí H2 ở đktc

  a, tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp

  b, tính thành phần trăm mỗi kim loại trong hỗn hợp

  c,tính khối lượng dd H2SO4 đã dùng

 • Hoa Hong

  Cho 12 gam một hỗn hợp gồm hai kim loại nhôm và bạc phản ứng vừa đủ với dung dịch H2SO4 7,35% (axit loãng). Sau khi kết thúc phản ứng thu được 13,44 lít khí (đktc).

  a, Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu

  b, Tính thể tích dung dịch H2SO4 đã dùng. Biết khối lượng riêng của dung dịch axit là 1,025 g/ml

  Ai đó giúp mik với mik xin cảm ơn rất nhiều !!! <3 <3 banhqua

 • Nguyễn Minh Minh

  Cho 3,9 gam kim loại kiềm (R) vào bình đựng 20 gam H2O (Lấy dư). Sau phản ứng, thấy bình đựng tăng lên 3,8gam

  a)Tên R?

  b) Tính C% dung dịch thu được?

  c) Biết dd thu được có d=1,12g/cm3.Tính CM của dung dịch thu được

  Chỉ mình với, cảm ơn nhiều ạ <3

 • Hong Van

  Cho 0,405 gam kim loại M dạng bột ( có hóa trị III trong hợp chất ) vào 150 ml dung dịch chứa đồng thời AgNO3 0,2M và Cu (NO3)2 0,1M . Sau khi phản ứng kết thúc thu được 3,72 gam chất rắn và dung dịch X .

  a, Xác định kim loại M

  b, Cho V ml dung dịch chứa đồng thời Ba (OH)2 2M ; NaOH 1M vào dung dịch X thu được lượng kết tủa lớn nhất . Tính V

 • Sasu ka

  Hòa tan hoàn toàn 200g hh A gồm CuO và Fe2O3 cần dùng vừa đủ 350g dd HCl 7,3% . Tính thành phần % các chất có trong hh A

 • Nguyễn Thị An

  Các bạn cho mik hỏi, Ca và Ba có phải là kl kiềm không.

 • hai trieu

  Cho 1,36 g hỗn hợp A gồm Fe, Mg vào 400ml dd CuSO4. Sau khi phản ứng xong thu đc 1,84g chất rắn B gồm 2 kloai và dd C. Thêm NaOH dư vào dd C thu đc kết tủa D, lọc và nung D trong không khí tới m không đổi thu đc 1,2g chất rắn E. Tính

  a) % m các chất trong A

  b) Tính nồng độ mol/l của dd CuSO4

 • Thanh Truc

  Bài tập cho 1 kim loại tác dụng với 2 muối

  1) Cho m(g) Mg vào 1 lít dung dịch gồm CuSO4 0,1M và FeSO4 0,1 M sau phản ứng lọc lấy dung dịch B. Thêm KOH dư vào B được kết tủa D. Nung D ngoài không khí đến khối lượng không đổi được 10 gam chất rắn E. Tính m Mg đã dùng.

  2) Cho 12g Mg vào dung dịch chứa hai muối FeCl2 và CuCl2 có cùng nồng độ 2M, thể tích dung dịch 100ml. Sau đó lấy dung dịch D sau phản ứng cho tác dụng KOH dư. Tính kết tủa thu được

  Mấy bạn giải nhanh giùm mình mình cần gấp.

 • Lê Trung Phuong

  Cho 8,8g hỗn hợp Cu và Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được1,792 lít khí SO2 (đktc) tính KL muối thu được ( áp dụng định luật bảo toàn electron ) giải dùm e với .