AMBIENT

Xác định thành phần % của mỗi kim loại có trong hỗn hợp

bởi Nguyễn Vân 27/04/2019

cho 21,6g hỗn hợp 3 kim loại Zn, Fe, Cu trong dung dịch H2SO4 loãng, dư. Phản ứng xong, thu được 3g chất rắn không tan và 6,72l khí(đktc)

a. viết PTHH

b. xác định thành phần % của mỗi kim loại có trong hộn hợp

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • _ Gọi a,b lần lượt là số mol của Zn, Fe (a,b > 0)

  _ PTHH:

  Zn + H2SO4 -> ZnSO4 + H2

  a mol__ a mol ___ a mol ____ a mol

  Fe + H2SO4 -> FeSO4 + H2

  b mol__ b mol_____ b mol ___ b mol

  _ Vì sau pư thu đc 3g chất rắn ko tan nên mCu = 3 g.

  _ mhh = 21,6 \(\Rightarrow m_{Zn}+m_{Fe}+m_{Cu}=21,6\)

  \(\Rightarrow65a+56b=18,6\) (1)

  _ \(n_{H_2}=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3\) (mol)

  => a + b = 0,3 (2)

  Từ (1) và (2) => a = 0,2; b = 0,1

  => mZn = 0,2 . 65 = 13(g)

  => %mZn = \(\dfrac{13}{21,6}.100\%=60,18\%\)

  Khi đó: mFe = 0,1 . 56 = 5,6 (g)

  => %mFe = \(\dfrac{5,6}{21,6}.100\%=\) 25,92 %

  => %mCu = \(13,9\%\)

  bởi nguyen hoang 27/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>