RANDOM
VIDEO

Bài tập 6 trang 146 SGK Hóa học 8

Giải bài 6 tr 146 sách GK Hóa lớp 8

Tính số gam chất tan cần dùng để pha chế mỗi dung dịch sau:

a) 2,5 lít dung dịch NaCl 0,9 M

b) 50 g dung dịch MgCl2 4%

c) 250 ml dung dịch MgSO4 0,1 M

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

 
 

Câu a:

Biết nguyên tử khối của Na = 23, Cl = 35,5

Số mol chất tan cần dùng là:

\({C_M} = \frac{{{m_{NaCl}}}}{V} \Rightarrow {m_{NaCl}} = {C_M}.V = 0,9.2,5 = 2,25(mol)\)

Số gam chất tan cần dùng:

\({m_{NaCl}} = {n_{NaCl}}.{M_{NaCl}} = 2,25.(23 + 35,5) = 131,625(gam)\)

Câu b: 50 g dung dịch MgCl2 4%

Biết nguyên tử khối của Mg = 24, Cl = 35,5

Số mol chất tan cần dùng:

\(C\% = \frac{{{m_{ct}}}}{{{m_{dd}}}}.100\% \Rightarrow {m_{ct}} = \frac{{C\%{m_{dd}}}}{{100\% }} = \frac{{4\% .50}}{{100\% }} = 2(gam)\)

Câu c: 250 ml dung dịch MgSO4 0,1 M

Biết nguyên tử khối của Mg = 24, S = 32, O = 16

Vì đơn vị của nồng độ mol là mol/lit nên đổi 250ml thành 0,25 lit

Số mol chất tan cần dùng:

\({C_M} = \frac{{{n_{MgS{O_4}}}}}{V} \Rightarrow {n_{MgS{O_4}}} = {C_M}.V = 0,1.0,25 = 0,025(mol)\)

Số gam chất tan cần dùng:

\({m_{MgS{O_4}}} = {n_{MgS{O_4}}}.{M_{MgS{O_4}}} = 0,025.120 = 3(gam)\)

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 6 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 146 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)