YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 42.6 trang 58 SBT Hóa học 8

Bài tập 42.6 trang 58 SBT Hóa học 8

Hãy điền vào những ô trống của bảng những số liệu thích hợp của mỗi dung dịch glucozo C6H12O6 trong nước:

Các dung dịch Khối lượng C6H12O6 Số mol C6H12O6 Thể tích dung dịch Nồng độ mol CM
Dung dịch 1 12,6(g) 219ml
Dung dịch 2 1,08mol 0,519M
Dung dịch 3 1,62l 1,08M

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 42.6

 

Các dung dịch Khối lượng C6H12O6 Số mol C6H12O6 Thể tích dung dịch Nồng độ mol CM
Dung dịch 1 12,6(g) 0,07mol 219ml 0,32M
Dung dịch 2 194,4g 1,08mol 2081ml 0,519M
Dung dịch 3 315g 1,75mol 1,62l 1,08M

 

Dung dịch 1:

nC6H12O6 = 12,6 : 180 = 0,07 mol

V = 219 ml = 0,219 lít

⇒ \({C_{M({C_6}{H_{12}}{O_6})}} = \frac{n}{V} = \frac{{0,07}}{{0,219}} = 0,32M\)

Áp dụng các công thức:

m = n.M ⇒  \(n = \frac{m}{M}\)

\({C_M} = \frac{n}{V}\)  ⇒ n = CM.V ; \(V = \frac{n}{{{C_M}}}\)

Để tính tương tự dung dịch 2, 3 ta được kết quả trong bảng trên.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 42.6 trang 58 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON