YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 42.2 trang 57 SBT Hóa học 8

Bài tập 42.2 trang 57 SBT Hóa học 8

Trong phòng thí nghiệm có các lọ đựng dung dịch NaCl, H2SO4, NaOH có cùn nồng độ là 0,5M.

a) Lấy 1 ít mỗi dung dịch trên vào ống nghiệm riêng biệt. Hỏi phải lấy như thế nào để có số mol chất tan có trong mỗi ống nghiệm là bằng nhau?

b) Nếu thể tích dung dịch có trong mỗi ống nghiệm la 5ml. Hãy tính số gam chất tan có trong mỗi ống nghiệm.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 42.2

a) Theo công thức: n = CM.V

Muốn có số mol bằng nhau thì thể tích cũng bằng nhau

Vì CM = 0,5 mol/l. Do đó ta phải lấy thể tích các dung dịch bằng nhau vào các ống nghiệm.

b) Số mol chất tan có trong dung dịch của mỗi ống nghiệm:

V = 5ml = 0,005lit

n = CM.V = 0,5.0,005 = 0,0025 (mol)

mNaCl = n.M = 0,0025.58,5 = 0,14625 (g)

mH2SO= 0,0025.98 = 0,245 (g)

mNaOH = 0,0025.40 = 0,1 (g)

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 42.2 trang 57 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON