YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 42.7 trang 58 SBT Hóa học 8

Bài tập 42.7 trang 58 SBT Hóa học 8

Trình bày phương pháp thực nghiệm để xác định nồng độ phần trăm và nồng độ ml của mẫu dung dịch CuSO4 có sẵn trong phòng thí nghiệm.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 42.7

* Phương pháp xác định nồng độ phần trăm dung dịch CuSO4

- Cân một lượng dung dịch CuSO4 xác định.

- Cô cạn dung dịch cho đến khi thu được chất rắn màu trắng đó là CuSO4. Sau đó đem cân lượng muối sau khi cô cạn này ta được số liệu là mct.

- Áp dụng công thức:  \(C\%  = \frac{{{m_{ct}}}}{{{m_{dd}}}}.100\% \) ta sẽ tính C% của dung dịch CuSO4.

* Phương pháp xác định nồng độ mol của dung dịch CuSO4:

- Đong 1 thể tích dung dịch CuSO4 xác định, đem cân lượng dung dịch đó.

- Sau đó dùng công thức \(n = \frac{m}{M}\) để tính số mol của CuSO4.

- Tính nồng độ mol của dung dịch CuSO4 bằng công thức: \({C_M} = \frac{n}{V}\)

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 42.7 trang 58 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON