YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 42.1 trang 57 SBT Hóa học 8

Bài tập 42.1 trang 57 SBT Hóa học 8

Hãy chọn câu trả lời đúng nhất vào chỉ ra chỗ sai của câu trả lời không đúng sau đây:

a) Nồng độ phần trăm của dung dịch cho biết:

1. Số g chất tan trong 100g dung môi.

2. Số g chất tan trong 100g dung dịch.

3. Số g chất tan trong 1 lít dung dịch.

4. Số g chất tan trong 1 lít dung môi.

5. Số gam chất tan trong một lượng dung dịch xác định.

b) Nồng độ mol của dung dịch cho biết:

1. Số g chất tan trong 1 lít dung dịch.

2. Số mol chất tan trong 1 lít dung dịch.

3. Số mol chất tan trong 1 lít dung môi.

4. Số gam chất tan trong 1 lít dung môi.

5. Số mol chất tan trng một thể tích xác định dung dịch.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 42.1

 a) - Câu đúng là câu 2.

- Câu sai của các câu:

(1) Sai từ "dung môi".

(3) sai từ "1 lít"

(4) sai từ "1 lít dung môi".

(5) sai từ "một lượng dung dịch xác định".

b) - Câu đúng là câu 2.

- Câu sai:

(1) sai là "gam".

(3) sai từ "dung môi"

(4) Sai từ "gam" và "dung môi"

(5) Sai từ "thể tích xác định".

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 42.1 trang 57 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON