YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 146 SGK Hóa học 8

Giải bài 5 tr 146 sách GK Hóa lớp 8

Hãy tính nồng độ phần trăm của những dung dịch sau:

a) 20 g KCl trong 600 g dung dịch

b) 32 g NaNO3 trong 2 kg dung dịch

c) 75 g K2SO4 trong 1500 g dung dịch

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Câu a: 20 g KCl trong 600 g dung dịch

Nồng độ phần trăm của dung dịch:

\(C\%  = \frac{{{m_{ct}}}}{{{m_{dd}}}}.100\%  = \frac{{20}}{{600}}.100\%  = 3,33\% \)

Câu b: 32 g NaNO3 trong 2 kg dung dịch

Nồng độ phần trăm của dung dịch:

\(C\%  = \frac{{{m_{ct}}}}{{{m_{dd}}}}.100\%  = \frac{{32}}{{2000}}.100\%  = 1,6\% \)

Câu c: 75 g K2SO4 trong 1500 g dung dịch

Nồng độ phần trăm của dung dịch:

\(C\%  = \frac{{{m_{ct}}}}{{{m_{dd}}}}.100\%  = \frac{{75}}{{1500}}.100\%  = 5\% \)

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 146 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON