ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 42.5 trang 58 SBT Hóa học 8

Bài tập 42.5 trang 58 SBT Hóa học 8

Một dung dịch CuSO4 có khối lượng riêng là 1,206g/ml. Khi cô cạn 165,84ml dung dịch này người ta thu được 36g CuSO4. Hãy xác định nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO4 đã dùng.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 42.5

 
 

Khối lượng dung dịch CuSO4 ban đầu:

mdd = V.D = 165,84.1,206 = 200(g)

Nồng độ % của dung dịch CuSO4:

\(C\%  = \frac{{{m_{ct}}}}{{{m_{dd}}}}.100\%  = \frac{{36}}{{200}}.100\%  = 18\% \) 

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 42.5 trang 58 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1