YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 18 SGK Hóa học 12

Giải bài 2 tr 18 sách GK Hóa lớp 12

Khi đun hỗn hợp 2 axit cacboxylic với glixerol (axit H2SO4 làm xúc tác) có thể thu được mấy Trieste? Viết công thức cấu tạo của các chất này?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Khi đun hỗn hợp 2 axit cacboxylic với glixerol (axit H2SO4 làm xúc tác) có thể thu được 6 Trieste.

Công thức cấu tạo:

\(\begin{matrix} RCOO-CH_{2} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ RCOO-CH \ \ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ R'COO-CH_{2} \ \end{matrix}\)         \(\begin{matrix} RCOO-CH_{2} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ R'COO-CH \ \ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ RCOO-CH_{2} \ \end{matrix}\)         \(\begin{matrix} R'COO-CH_{2} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ R'COO-CH \ \ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ RCOO-CH_{2} \ \end{matrix}\)

 

\(\begin{matrix} R'COO-CH_{2} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ RCOO-CH \ \ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ R'COO-CH_{2} \ \end{matrix}\)        \(\begin{matrix} RCOO-CH_{2} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ RCOO-CH \ \ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ RCOO-CH_{2} \ \end{matrix}\)        \(\begin{matrix} R'COO-CH_{2} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ R'COO-CH \ \ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ R'COO-CH_{2} \ \end{matrix}\)    

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 18 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF