RANDOM

Bài tập 4 trang 18 SGK Hóa học 12

Giải bài 4 tr 18 sách GK Hóa lớp 12

Làm bay hơi 7,4 gam một este A no, đơn chức thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 3,2 gam khí oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất.

a) Tìm công thức phân tử của A?

b) Thực hiện phản ứng xà phòng hóa 7,4 gam A với dung dịch NaOH khi đến phản ứng hoàn toàn thu được sản phẩm có 6,8 gam muối. Tìm công thức cấu tạo và tên gọi của A?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Nhận định & Phương pháp

Cách làm như sau:

Câu a)

Bước 1: Este no có công thức CnH2nO2 . Có số mol Oxi → số mol este

Bước 2: Tính phân tử khối của este A.

Câu b)  Số mol A ⇒ Phân tử khối của muối.

Lời giải:

Câu a)

Vì A là este no, đơn chức nên có công thức phân tử là CH2nO2.

Ta có: 

\(n_{A} = n_{O_{2}}= \frac{3,2}{32} =0,1 \ (mol)\)

⇒ MA = 74 g/mol ⇒ 14n + 32 = 74 ⇒ n = 3.

⇒ Công thức phân tử của A là C3H6O2.

Câu b)

nRCOONa = 0,1 (mol) ⇒ MRCOONa = 68 g/mol ⇒ R là H

Công thức cấu tạo của A là HCOOC2H5 (etyl fomat).

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 18 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Trọng Nhân

  1>Hợp chất hữu cơ đơn chức, k phân nhánh X có chứa các nguyên tố C, H, O. X tác dụng được với NaOH và tham gia phản ứng tráng bạc. 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với NaOH, sau phản ứng thu được 6g một ancol. Xác định CTCT của X.

  2>Đốt cháy m (g) este mạch hở X tạo thành 0,4 mol CO2 và 5,4g H2O.. 1 mol X làm mất màu dung dịch chứa 160g Br2. 1 mol X thủy phân vừa đủ với 1 mol kiềm tạo ra một sản phẩm thủy phân có thể tham gia phản ứng tráng bạc. Xác định CTPT, CTCT X.

  3>Este mạch thẳng A có CTPT C7H12O4 chỉ chứa 1 loại nhóm chức. Để thủy phân 16g A cần vừa đủ 200g dung dịch NaOH 4%, thu được 1 ancol B và 17,8g hỗn hợp 2 muối. Xác định CTCT của A.

  gúp t vs ạ


  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Nhu

  Đun nóng 0,1mol chất X chỉ chứa 1loai nhóm chức td vừa đủ với NaOH trong đ thu được 13,14gam muối của axit hữu cơ mạch thẳng và 9,2gam ancol đơn chức. Cho toàn bộ lượng ancol đó tác dụng với Na thu được 2,24l H2(đktc). X là?

  A. Đietyl oxalat

  B. Etyl propionat

  C. Đietyl ađipat

  D. Đi metyl oxalat.

  M.n giúp mk với ạ

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • hà trang

  Cho 14,8g hỗn hợp 2 axit hữu cơ no đơn chức tác dụng với lượng vừa đủ Na2CO3 sinh ra 2,24 lít CO2(đktc). giúp mk vs ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA