YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 18 SGK Hóa học 12

Giải bài 4 tr 18 sách GK Hóa lớp 12

Làm bay hơi 7,4 gam một este A no, đơn chức thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 3,2 gam khí oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất.

a) Tìm công thức phân tử của A?

b) Thực hiện phản ứng xà phòng hóa 7,4 gam A với dung dịch NaOH khi đến phản ứng hoàn toàn thu được sản phẩm có 6,8 gam muối. Tìm công thức cấu tạo và tên gọi của A?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Nhận định & Phương pháp

Cách làm như sau:

Câu a)

Bước 1: Este no có công thức CnH2nO2 . Có số mol Oxi → số mol este

Bước 2: Tính phân tử khối của este A.

Câu b)  Số mol A ⇒ Phân tử khối của muối.

Lời giải:

Câu a)

Vì A là este no, đơn chức nên có công thức phân tử là CH2nO2.

Ta có: 

\(n_{A} = n_{O_{2}}= \frac{3,2}{32} =0,1 \ (mol)\)

⇒ MA = 74 g/mol ⇒ 14n + 32 = 74 ⇒ n = 3.

⇒ Công thức phân tử của A là C3H6O2.

Câu b)

nRCOONa = 0,1 (mol) ⇒ MRCOONa = 68 g/mol ⇒ R là H

Công thức cấu tạo của A là HCOOC2H5 (etyl fomat).

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 18 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF