RANDOM
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 18 SGK Hóa học 12

Giải bài 5 tr 18 sách GK Hóa lớp 12

Khi thủy phân a gam một este X thu được 0,92 gam glixerol, 3,02 gam natri linoleat C17H31COONa và m gam natri oleat C17H33ONa. Tính giá trị của a, m. Viết công thức cấu tạo có thể có của X?

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 
 

(RCOO)3C3H5 + 3NaOH \(\rightarrow\) 3RCOONa + C3H5OH  

Số mol C3H5(OH)3 = \(\frac{0,92}{92}=0,01(mol)\)

Số mol C17H31COONa = \(\frac{3,02}{302}=0,01(mol)\) 

Vì tổng số mol muối tạo thành là 0,03 mol nên số mol natri oleat là 0,02 mol

⇒ mnatri oleat = 0,02.304 = 6,08 (gam)

X là C17H31COOC3H5(C17H33COO)2; nX = nglixerol = 0,01 mol

⇒ a = 0,01.882 = 8,82 (gam)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 18 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)