YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6 trang 18 SGK Hóa học 12

Giải bài 6 tr 18 sách GK Hóa lớp 12

Thủy phân hoàn toàn 8,8 gam este đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch KOH 1M (vừa đủ) thu được 4,6 gam một ancol Y. Tên gọi của X là:

A. etyl fomat.

B. etyl propionate.

C. etyl axetat.

D. propyl axetat.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bào 6

Lời giải:

Gọi CTPT của este là RCOOR1

Số mol KOH:  nKOH = 0,1.1 = 0,1 (mol)

RCOOR1 + KOH → RCOOK + R1OH

nRCOOR1 = 0,1 mol.

MRCOOR1 = \(\frac{8,8}{0,1}\) = 88

MR1OH = \(\frac{4,6}{0,1}\) = 46

Có R1 + 44 + R = 88.

R1 + 17 = 46.

⇒ R1 = 29, R2 = 15.

 R1 = C2H5.

 R2 = CH3.

Công thức cấu tạo là: CH3COOC2H5: etyl axetat

⇒ Đáp án C.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 18 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON