ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 4.6 trang 9 SBT Hóa học 12

Bài tập 4.6 trang 9 SBT Hóa học 12

Viết các phương trình hoá học để hoàn thành các dãy biến hoá sau :

a) C2H4 → CH3CHO → A B→ C4H8O2 → B

b) CH3CH2COOH → CH3CHBrCOOH → CH2=CHCOOK→ CH2=CHCOOH → CH2=CHCOOCH3 → polime

c) CH2=CH2 → CH3CHO → CH3COOH → CH3COOCH=CH2 → polime 1 → polime 2

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4.6

 
 

a)

CH2 = CH2 + 1/2O2 → CH3CHO

CH3CHO + Br2 + H2O → CH3COOH + 2HBr

CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O

CH3COOC2H5 → 2C2H5OH

b)

CH3CH2COOH + Br2 → CH3CH2COOBr + HBr

CH3CHBrCOOH + 2KOH → CH3 = CHCOOK + KBr + 2H2O

CH2=CHCOOK + HCl → CH2=CHCOOCH3 + H2O

nCH2=CHCOOCH3 → (-CH2-CH-COOCH3)n

c)

2CH2=CH2 + O2 → 2CH3CHO

2CH3CHO + O2 → 2CH3COOH

CH3COOH + C2H2 → CH3COOCH=CH2

nCH3COOCH=CH2 → (-CH2-CH-COOCH3-)n

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.6 trang 9 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)