ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 4.3 trang 8 SBT Hóa học 12

Bài tập 4.3 trang 8 SBT Hóa học 12

Xà phòng hoá 4,4 g este X có CTPT C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được 4,1 g muối của axit Y. Công thức cấu tạo của X là

A. HCOOC3H7    

B. CH3COOC2H5

C. C2H5COOCH   

D. HCOOCH2CH2CH3

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4.3

 
 

\({n_X} = \frac{{4,4}}{{88}} = 0,05\,\,mol\)

Gọi công thức tổng quát của X là RCOOR’

PTHH: 

\(RCO{\text{OR}}' + NaOH \to RC{\text{OONa  + R'OH}}\)

Theo phương trình, ta có: nRCOONa = nRCOOR’ = 0,05 mol

 \(\to {M_{RCOON{\text{a}}}} = \frac{{4,1}}{{0,05}} = 82\)

→ muối: CH3COONa

Mà CTPT của X là C4H8O2

→ X: CH3COOC2H5

→ Chọn B.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.3 trang 8 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)