YOMEDIA

Bài tập 4 trang 23 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 4 tr 23 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Hãy viết sơ đồ phản ứng từ etilen và toluen điều chế ra các hợp chất sau:

a) Etyl benzoat

b) 1-etyl-4-metylbenzen

c) Benzyl axetat

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Từ etilen và toluen viết sơ đồ phản ứng điều chế ra:

Câu a: Etyl benzoat: C6H5COOC2H5

Câu b: 1-etyl-4-metylbenzen

CH2=CH2 (+HCl) → CH3-CH2-Cl (+C6H5CH3/AlCl3) → CH3CH2-C6H4-CH3

Câu c: Benzyl axetat

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 23 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Thị Lưu

  xà phòng hóa 7.4g metyl axetat bằng 200ml dd naoh 0.3M sau khi pu xảy ra hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là 

  a.8.20g

  b.4.08g

  c.3.82g

  d.4.92g

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  Đốt cháy hoàn toàn 3,7g hợp chất hữu cơ X cần vừa đủ 3,92l oxi (đktc) thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ mol 1:1 biết X tác dụng với KOH. tìm tên X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Anh

  hỗn hợp X gồm este đơn chức x và một este Z no mạch hở . Đốt cháy hoàn toàn 9.34 gam X cần dùng vừa đủ 10.304l oxi điều kiện tiêu chuẩn thu được CO2 và 5,58 gam nước . Mặt khác 9,34 gam x tác dụng tối đa với 0,13 mol NaOH thu được dung dịch  T và 4,6 gam hỗn hợp hai Ancol . cô cạn dung dịch thu được m gam muối khan . Giá trị của m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA