YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 23 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 6 tr 23 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Hãy hoàn thành các sơ đồ phản ứng sau:

a, CH3CH=O (+HCN) → A (+H3O+, to) → B (+H2SO4, to) → C3H4O2 (xt, to, p) → C

b, CH3COCH3 (+HCN) → D (+H3O+, to) → E (+H2SO4, to) → C4H6O2 (xt, to, p) → F

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 6

Câu a: Các phương trình phản ứng:

CH3CH=O + HCN → CH3-CH(OH)-CN  (A) 

CH3-CH(OH)-CN + 2H2O → CH3-CH(OH)-COOH + NH (B)

CH3-CH(OH)-COOH → CH2=CH-COOH + H2O

nCH2=CH-COOH → -(CH2-CH-COOH)-n   (C)

Câu b:

CH3-CO-CH3 + HCN → CH3-C(OH)CN-CH  (D)

CH3-C(OH)CN-CH + 2H2O → CH3-C(OH)COOH- CH3 + NH3   (E)

CH3-C(OH)COOH-CH→ CH2=C(CH3)-COOH + 2H2O

nCH2=C(CH3)-COOH → -(CH2-C(CH3)COOH)-)n  (F)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 23 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF