YOMEDIA

Bài tập 6 trang 23 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 6 tr 23 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Hãy hoàn thành các sơ đồ phản ứng sau:

a, CH3CH=O (+HCN) → A (+H3O+, to) → B (+H2SO4, to) → C3H4O2 (xt, to, p) → C

b, CH3COCH3 (+HCN) → D (+H3O+, to) → E (+H2SO4, to) → C4H6O2 (xt, to, p) → F

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 6

Câu a: Các phương trình phản ứng:

CH3CH=O + HCN → CH3-CH(OH)-CN  (A) 

CH3-CH(OH)-CN + 2H2O → CH3-CH(OH)-COOH + NH (B)

CH3-CH(OH)-COOH → CH2=CH-COOH + H2O

nCH2=CH-COOH → -(CH2-CH-COOH)-n   (C)

Câu b:

CH3-CO-CH3 + HCN → CH3-C(OH)CN-CH  (D)

CH3-C(OH)CN-CH + 2H2O → CH3-C(OH)COOH- CH3 + NH3   (E)

CH3-C(OH)COOH-CH→ CH2=C(CH3)-COOH + 2H2O

nCH2=C(CH3)-COOH → -(CH2-C(CH3)COOH)-)n  (F)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 23 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 • Đào Lê Hương Quỳnh

  hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức , tạo thành từ cùng 1 ancol Y với 3 axit cacboxylic( phân tử chỉ có nhóm COOH) trong đó có 2 axit là đồng đẳng kế tiếp nhau và 1 axit không no ( có đồng phân hình học chứa 1 liên kết đôi C=C trong phân tử). Thủy phân hoàn toàn 5.88gam X bàng dd NaOH, thu được hỗn hợp muối và m gam ancol Y. Cho m gam Y vào bình đựng Na dư sau pư thu được 896 ml khí(đktc) và khối lượng bình tăng 2.48 gam. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 5.88 gam X thì thu được CO2 và 3.96 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este không no trong X là bao nhiêu ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dell dell

  Cho 11,424 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm H2 và 2 hiđrocacbon A, B mạch hở (B hơn A một nguyên tử cacbon) vào bình kín có sẵn một ít bột Ni. Nung hỗn hợp X, sau một thời gian thu được hỗn hợp Y gồm 6 hiđrocacbon có tỉ khối hơi đối với H2 là 17,68. 
  a) Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y trong oxi dư thu được 14,112 lít (đktc) khí CO2 và 11,52 gam H2O. Xác định công thức phân tử hai hiđrocacbon A và B.
  b) Hỗn hợp Y làm mất màu tối đa V lít dung dịch Br2 1M và thoát ra 1,568 lít (đktc) hỗn hợp khí Z. Tính V và tổng thể tích các khí A, B trong hỗn hợp Y. Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn.
  c) Viết các phương trình điều chế polietilen và etyl axetat từ chất A; các chất vô cơ cần thiết khác và điều kiện xem như có đủ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tran Sa

  Đốt cháy 2,76g hỗn hợp X gồm: CXHYCOOH, CXHYCOOCH3 và CH3OH thu được 2,688 lít CO2, 1,8g nước. Mặt khác cho 2,76g hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 30ml dung dịch NaOH 1M thu được 0,96g CH3OH. Công thức của CxHyCOOH là

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA