YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 22 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 2 tr 22 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

a. Vì sao trong sơ đồ mối liên hệ giữa hidrocacbon và dẫn xuất chứa oxi, ankan lại được đặt ở trung tâm?

b. Xuất phát từ ô trung tâm lần lượt điền vào đó metan, etan và n-hexan rồi viết phương trình phản ứng (nếu có) theo các mũi tên đã chỉ để đi đến các ô khác trong sơ đồ ("dạo quanh sơ đồ")

c. Hãy thử tìm một hidrocacbon no để từ đó đi theo hết mọi mũi tên đến hết mọi ô của sơ đồ.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Câu a: Ankan được đặt ở trung tâm của sơ đồ do ankan là nguyên liệu chính để tổng hợp ra các hidrocacbon khác và dẫn xuất có oxi của chúng.

Câu b: Sơ đồ của metan

* Sơ đồ và phản ứng của metan:

1, CH4 + Cl→ CH3Cl + HCl

2, CH3Cl + H2O → CH3OH + HCl

3, CH3OH + HCl → CH3Cl + H2O

4, CH3OH + CuO → HCHO + Cu + H2O

5, HCHO + H2 → CH3OH

6, HCHO + [O] → HCOOH (xt: KMnO4)

7, HCOOH + ROH → HCOOR + H2O (mt: H2SO4, to)

8, HCOOR + H2O → HCOOH + ROH

9, 2CH4 → C2H2 + 3H(làm lạnh nhanh)

10, C2H2 + H2O → CH3CHO  (xt: Hg2+, to)

11, CH3CHO + [O] → CH3COOH (xt: KMnO4)

* Sơ đồ và phản ứng của etan:

1, C2H6 → C2H4 + H (xt, to)

2, C2H4 + H2 → C2H6  (Ni, to)

3, C2H6 →  C2H2 + 2H2

4, C2H2 + 2H2 → C2H6 

5, C2H6 + Cl2 →  C2H5Cl

6, C2H4 + HCl →  C2H5Cl

7, C2H5Cl + KOH →  C2H4 + KCl + H2O (mt: ancol)

8, C2H2 + H→  C2H(xt: Pb/PbCO3)

9, C2H5Cl + HOH →  C2H5OH + HCl  (mt: OH-, to)

10, C2H5OH + HCl → C2H5Cl + H2O

11, C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O

12, CH3CHO + H2 → CH3CH2OH (Ni, to)

13, CH≡CH + HOH → CH3CHO (mt: Hg2+, to)

14, CH3CHO + [O] → CH3COOH (mt: KMnO4)

15, CH3COOH + ROH ⇔ CH3COOR + H2O (xt: H2SO4, to)

16, CH3COOR + H2O ⇔ CH3COOH + ROH (xt: H+)

* Sơ đồ và phản ứng của hexan: (tương tự như etan)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 22 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON