YOMEDIA
NONE

Bài tập 8 trang 18 SGK Hóa học 12

Giải bài 8 tr 18 sách GK Hóa lớp 12

Cho 0,4 gam hỗn hợp X gồm axit axetic và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150 gam dung dịch Natri hiđroxit 4%. Phần trăm khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp bằng?

A. 22%.

B. 42,3%.

C. 57,7%.

D. 88%.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 8

Nhận định & Phương pháp

Đề bài cho 2 chất và 2 dữ kiện ta sẽ lập hệ phương trình và tìm thành phần khối lượng từng chất.

Cách làm như sau:

Bước 1: Gọi số mol của CH3COOH và CH3COOC2H5 lần lượt là x, y

Bước 2: Lập hệ phương trình với dữ kiện 0,4 gam hỗn hợp, 150 gam NaOH 4%

Bước 3: Giải hệ phương trình, từ số mol tính phần trăm khối lượng.

Lời giải:

Gọi số mol của CH3COOH và CH3COOC2H5 lần lượt là x, y

CH3COOH + NaOH → CH3COONa

CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH.

\(\\ n_{NaOH} = \frac{150.4}{100.40} = 0,15 \ (mol)\)

Ta có hệ phương trình:

\(\\ \left\{\begin{matrix} x + y = 0,15 \ \ \ \ \ \ \\ 60x + 88y = 10,4 \end{matrix}\right. \\ \\ \%m_{etyl \ axetat } = \frac{0,05.88}{10,4} = 42,3 \ \%\)

⇒ Chọn đáp án B.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 8 trang 18 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF