RANDOM

Bài tập 7 trang 18 SGK Hóa học 12

Giải bài 7 tr 18 sách GK Hóa lớp 12

Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam một este đơn chức X thu được 3,36 lít khí CO2 (đktc) và 2,7 gam nước. Công thức phân tử của X là:

A. C2H4O2

B. C3H6O2

C. C4H8O2

D. C5H8O2

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 7

Nhận định & Phương pháp

Đề bài cho số mol của CO2 và H2O và số gam este ta lập được tỉ lệ C : H : O ⇒ Công thức phân tử của X.

Lời giải:

\(\\ m_{C} = \frac{3,36}{22,4}. 12 = 1,8 \ (g) \\ \\ m_{H} = \frac{2,7}{18} . 2 = 0,3 \ (g) \\ \\ m_{O} = 3,7 - 1,8 - 0,3 = 1,6 \ (g)\)

CT: CxHyOz

\(x:y:z = \frac{{1,8}}{{12}}:\frac{{0,3}}{1}:\frac{{1,6}}{{16}}\)

= 0,15 : 0,3 : 0,1 = 1,5 : 3 : 1 = 3 : 6 : 2

CTPT: (C3H6O2)n 

Vì este đơn chức có 2 oxi nên n = 1

⇒ CTPT C3H6O2

⇒ Đáp án B.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 18 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Vũ Hải Yến

  Câu 63: Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dd NaOH đun nóng và với dd AgNO3/NH3. Thể tích của 3,7 gam hơi chất X bằng thể tích của 1,6 gam khí O2 (cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). Khi đốt cháy hoàn toàn 1 gam X thì thể tích khí CO2 thu được vượt quá 0,7 lít (ở đktc). Công thức cấu tạo của X là

  A. HCOOC2H5 B. HOOC-CHO C. CH3COOCH3 D. O=CH-CH2-CH2OH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hoài Thương

  thủy phân hoàn toàn chất béo X trong môi trường axit , thu được glyxerol và hỗn hợp 2 chất béo gồm axit oleic và axit linoleic .Đốt cháy m gam X cần đủ 76,32 gam Oxi , thu được 75,24 gam CO2 . mặt khác , m gam X tác dụng tối đa với V ml Br2 1M . phát biểu nào sau đây sai?

  A. Phân tử X chứa 7 liên kết đôi C=C C. Phân tử X chứa 57 nguyên tử cacbon

  B. Gía trị m là 26,46 D. Giá Trị V là 120 ml

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Choco Choco

  Cân bằng phương trình :

  CxHyOzNt + O2 ----> CO2 + H2O + N2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA