YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 18 SGK Hóa học 12

Giải bài 1 tr 18 sách GK Hóa lớp 12

So sánh chất béo và este về thành phần nguyên tố, đặc điểm cấu tạo phân tử và tính chất hóa học?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

So sánh chất béo và este về thành phần nguyên tố, đặc điểm cấu tạo phân tử và tính chất hóa học:

- Chất béo:

+ Thành phần nguyên tố: chứa C, H, O

+ Đặc điểm cấu tạo phân tử: là hợp chất este, là trieste của glixerol với axit béo.

+ Tính chất hóa học: Phản ứng thủy phân trong môi trường axi, phản ứng xà phòng hóa.

- Este:

+ Thành phần nguyên tố: chứa C, H, O

+ Đặc điểm cấu tạo phân tử: là hợp chất este, là là este của ancol và axit

+ Tính chất hóa học: Phản ứng thủy phân trong môi trường axi, phản ứng xà phòng hóa.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 18 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF