ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 89 SGK Hóa học 10

Giải bài 3 tr 89 sách GK Hóa lớp 10

Cho phản ứng: M2Ox + HNO3 → M(NO3)3 + ...

Khi x có giá trị là bao nhiêu thì phản ứng trên không thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử?

A. x = 1.

B. x = 2.

C. x= 1 hoặc x = 2.

D. x = 3.

Chọn đáp án đúng.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Khi x có giá trị là 3 thì phản ứng trên không thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử. Bởi vì Số oxi hóa của kim loại không thay đổi thì đây không phải phản ứng oxi hóa khử.

⇒ Đáp án D

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 89 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Phạm Sơn

  1. Hoà tan 6,4g hỗn hợp Mg, MgO vào dung dịch HCl, thu được 2,24 lít khí
  H 2 (đkc). Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu?
  2. Hoà tan 13,6g hỗn hợp Fe, Fe 2 O 3 vào 1 lít dung dịch HCl 0,5M. Tính %
  khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu?
  3. Hoà tan 20g hỗn hợp Fe, FeO vào dung dịch HCl 3M, thu được 2,24 lít khí
  H 2 (đkc). Tính % khối lượng mỗi chất?
  4. Hoà tan 16,6g hỗn hợp Al, Al 2 O 3 vào dung dịch HCl 0,1M, thu được 6,72
  lít khí H 2 (đkc). Tính % khối lượng mỗi chất?
  5. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Al và CaCO 3 cần dùng 124,1 g dung dịch HCl
  20% thì thu được 7,4g hỗn hợp khí(đktc).
  a. Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu?
  b. Tính C% chất thu được sau phản ứng?
  6. Hòa tan hoàn toàn 32,8 gam hỗn hợp gồm CuO và Fe tác dụng với dung
  dịch HCl thu được 65,1g muối. Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban
  đầu ?
  7. Cho hỗn hợp CaO và CaCO 3 tác dụng vừa đủ với với dung dịch HCl sau
  phản ứng thu được 896ml lít khí CO 2 ở đkc và dung dịch A, cô cạn dung dịch
  A thu được 6,66g muối khan. Xác định thành phần phần trăm về khối lượng
  mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 •  
   
  Minh Hân

  Hòa tan hoàn toàn 38,6 gam hỗn hợp Fe, Al, BaCO3, Na2CO vào dung dịch HCl dư. Sau phản ứng khối lượng dung dịch 29,3 gam. Hỗn hợp khí thu được có thể tích 10,08 lít khí (đktc). Xác định khối lượng muối trong dung dịch tạo thành ?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1