RANDOM

Bài tập 3 trang 89 SGK Hóa học 10

Giải bài 3 tr 89 sách GK Hóa lớp 10

Cho phản ứng: M2Ox + HNO3 → M(NO3)3 + ...

Khi x có giá trị là bao nhiêu thì phản ứng trên không thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử?

A. x = 1.

B. x = 2.

C. x= 1 hoặc x = 2.

D. x = 3.

Chọn đáp án đúng.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Khi x có giá trị là 3 thì phản ứng trên không thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử. Bởi vì Số oxi hóa của kim loại không thay đổi thì đây không phải phản ứng oxi hóa khử.

⇒ Đáp án D

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 89 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Kadoya Tsukasa

  Ai giúp em bài này với : 

  I2 + Na2S2O---> NaI + Na2S4O(bằng phương pháp thăng bằng electron nha)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trương Huy Hoàng

  Tìm các chất thích hợp để viết các phương trình hóa học theo sơ đồ biến hóa sau:

  A— +X;xt → B —men→{C1— +Y1→D1— +Z1→E1— +T1→F

                                      C2— +Y2→D2— +Z2→E2— +T2→F

  Giúp mk nha, mình đang cần gấp

  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA