Hoá Học 10 Chương 4: Phản Ứng Oxi Hóa Khử

 • Bài 17: Phản ứng oxi hóa khử

  Bài 17: Phản ứng oxi hóa khử
  Ở chương trình lớp 8 chúng ta đã được nghiên cứu sơ lược về phản ứng oxi hóa khử. Lên lớp 10 chúng ta sẽ nghiên cứu sâu hơn về loại phản ứng này, vậy để xem có gì khác biệt so với chương trình lớp 8. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nội dung bài học Phản ứng oxi hóa khử.

  5 trắc nghiệm 116 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

  Bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ
  Phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy, phản ứng thế, phản ứng trao đổi có phải phản ứng oxi hóa khử hay không? Có cách nào phân loại phản ứng vô cơ một cách tổng quát hơn không? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nội dung bài giảng Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ.

  5 trắc nghiệm 18 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 19: Luyện tập Phản ứng oxi hóa - khử

  Bài 19: Luyện tập Phản ứng oxi hóa - khử
  Nội dung bài giảng Luyện tập: Phản ứng oxi hóa - khử ôn tập lại kiến thức về Chất khử, chất oxi hoá, sự khử, sự oxi hoá, Phản ứng oxi hoá- khử, Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ.

  5 trắc nghiệm 34 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 20: Bài thực hành số 1 Phản ứng oxi hóa khử

  Bài 20: Bài thực hành số 1 Phản ứng oxi hóa khử
  Mục đích của bài Bài thực hành số 1 Phản ứng oxi hóa khử là các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm Phản ứng giữa kim loại và dung dịch axit; Phản ứng giữa kim loại và dung dịch muối; Phản ứng oxi hóa khử trong môi trường axit. Sử dụng dụng cụ và hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên. Quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết được các phương trình hóa học.

  Xem chi tiết