YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 19.5 trang 47 SBT Hóa học 10

Bài tập 19.5 trang 47 SBT Hóa học 10

Phản ứng nào cho dưới đây chỉ xảy ra sự thay đổi số oxi hoá của một nguyên tố ?

A. KClO→ KCl + O2

B. KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

C. KNO3 → KNO+ O2

D. NH4NO3 → N2O + H2O

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19.5

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19.5 trang 47 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF