ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 19.9 trang 48 SBT Hóa học 10

Bài tập 19.9 trang 48 SBT Hóa học 10

Trong phản ứng đốt cháy CuFeS2 tạo ra sản phẩn CuO, Fe2Ovà SO2 thì một phân tử CuFeS2 sẽ

A. nhận 13e.    

B. nhận 12e.    

C. nhường 13e.   

D. nhường 12e.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19.9

 
 

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19.9 trang 48 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • thi trang

  Cho hỗn hợp Al và Mg +dd HNO3 tọa thành hốn hợp khí N2O NO và dd X

  Tính số mol khí thu được từng loại biết d của hồn hợp / d khí H2 = 126/6

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Bi do

  cho một luồng CO đi qua ống sử dụng M gam Fe2O3,nung nóng . Sau 1 thời gian thu được 13,92 gam hỗn hợp X gồm Fe , FeO Fe3O4 Fe2O3 . Hòa tan hết X bằng HNO3 đặc nóng thu được 5,824 lít NO2 đktc . Tính m ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1