ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 19.3 trang 47 SBT Hóa học 10

Bài tập 19.3 trang 47 SBT Hóa học 10

Cho các phản ứng sau :

(1) KCl + AgNO3 → KNO3 + AgCl

(2) 2KNO3 → 2KNO2 + O2

(3) CaO + 3C → CaC2 + CO

(4) 2H2S + SO2 → 3s + 2H2O

(5) CaO + H2O → Ca(OH)2

(6) 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3

(7) CaCO→ CaO + CO2

(8) CuO + H2 → Cu + H2O

Dãy nào sau đây chỉ gồm các phản ứng oxi hoá - khử ?

A. (1), (2), (3), (4), (5).

B. (2), (3), (4), (5), (6).

C. (2), (3), (4), (6), (8).

D. (4), (5), (6), (7), (8).

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19.3

 
 

Các phản ứng oxi hóa - khử là: (2), (3), (4), (6), (8)

⇒ Chọn C

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19.3 trang 47 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Bùi Ngọc Anh

  Mg+HNO3=>Mg(NO3)2+NO+N2O+H2O biết hỗn hợp khí có tỷ khối so với H2 là 17,8

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Bùi Ngọc Anh

  Al+HNO3=>Al(NO3)3+NO+NO2+H2O biết tỉ lệ số mol NO:NO2=5:2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1