YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 12 trang 90 SGK Hóa học 10

Giải bài 12 tr 90 sách GK Hóa lớp 10

Hòa tan 1,39g muối FeSO4.7H2O trong dung dịch H2SO4 loãng. Cho dung dịch này tác dụng với dung dịch KMnO4 0,1 M. Tính thể tích dung dịch KMnO4, tham gia phản ứng?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12

Số mol muối FeSO4.7H2O là:

nFeSO4.7H2O = 1,337 : 278 = 0,005 mol = nFeSO4

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4  → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 +  8H2O

10 mol      2 mol

0,005mol  → 0,001 mol

Thể tích dung dịch KMnO4, tham gia phản ứng là:

V dung dịch KMnO4 = 0,001 : 0,1 = 0,01 lít

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 90 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON