ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 19.13 trang 49 SBT Hóa học 10

Bài tập 19.13 trang 49 SBT Hóa học 10

Cho 2,6 gam bột kẽm vào 100 ml dung dịch CuCl2 0,75M. Lắc kĩ cho đến khi phản ứng kết thúc. Xác định số mol của các chất trong dung dịch thu được.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19.13

 
 

nZn = 2,6/65 = 0,04 mol

nCuCl2 = 0,75 x 0,1 = 0,075 mol

Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu

Trong dung dịch thu được ta có:

nZnCl2 = 0,04 mol

nCuCl2 = 0,075 - 0,04 = 0,035 mol

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19.13 trang 49 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Anh Hưng

  Hòa tan 4,59g Al bằng 100ml dd HNO3 thu được hỗn hợp khí NO và khí N2O có tỉ khối hơi đối với H2bằng 16,75

  a, tính V mỗi khí ở đktc

  b, tính Cm của HNO3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  sap sua

  Các thiên tài hóa ei ! Qua ghé giúp người lành với

  Nung m(g) Fe trong không khí thì thu được 104,8gam hỗn hợp chất rắn A gồm Fe , Feo , Fe3O4 , Fe2O3 . Hòa tan trong dung dịch HNO3 dư thì thu được dung dịch B và 12,096 lít hỗn hợp khí NO và NO2 ( đktc) có tỉ khối với Heli là 10,167 . Tính m ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1