ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 19.11 trang 48 SBT Hóa học 10

Bài tập 19.11 trang 48 SBT Hóa học 10

Nguyên tố nitơ trong các hợp chất có số oxi hoá thấp nhất là -3 và cao nhất là +5. Xác định số oxi hoá của nitơ trong các hợp chất sau và xét xem trong hợp chất nào nitơ chỉ có tính oxi hoá, trong hợp chất nào nitơ chỉ có tính khử ?

a) NH3, N2O, HNO3, NO2

b) NH4Cl, NO, HNO2, N2O5

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19.11

 
 

a)

NH3: N chỉ có tính khử      

HNO3: N chỉ có tính oxi hóa

 b)

NH4Cl: N chỉ có tính khử               

N2O5: N chỉ có tính oxi hóa

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19.11 trang 48 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Mai Anh

  Hỗn hợp X gồm 2 kim loại A và B đứng trước H trong dãy điện hóa và có hóa trị không đổi trong các hợp chất . Chia m gam X thành 2 phần = nhau
  - Phần 1 Hòa tan hoàn toàn trong dung dịch chứa axit HCL và H2SO4 loãng tạo ra khí H2
  - Phần 2 Tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 thu được V lít khí NO(sản phẩm khử duy nhất). Biết các thể tích khí đo ở ĐKTC .Tính V ?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  
   
  Phạm Khánh Linh

  \(M+HNO_3\rightarrow M\left(NO_3\right)_n+NO+H_2O\)

  \(M+H_2SO_4\rightarrow M_2\left(SO_4\right)_n+SO_2+H_2O\)

  \(M+HNO_3\rightarrow M\left(NO_3\right)_3+N_2O+H_2O\)

  \(Fe_xO_y+HSO_4\rightarrow Fe_2\left(SO_4\right)_{\dfrac{2y}{x}}+H_2O\)

  \(Fe_xO_y+HNO_3\rightarrow Fe\left(NO_3\right)_3+NO+H_2O\)

  \(Fe_xO_y+HCl\rightarrow FeCl_{\dfrac{2y}{x}}+H_2O\)

  \(M+HNO_3\rightarrow M\left(NO_3\right)_n+N_2O+H_2O\)

  \(Fe_xO_y+HNO_3\rightarrow Fe\left(NO_3\right)_3+NO_2+H_2O\)

  \(Fe+HNO_3\rightarrow Fe\left(NO_3\right)_3+N_xO_y+H_2O\)

  Cân bằng nhanh giúp mk nhé các bn chuyên hoá ơi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1