YOMEDIA
UREKA

Bài tập 19.11 trang 48 SBT Hóa học 10

Bài tập 19.11 trang 48 SBT Hóa học 10

Nguyên tố nitơ trong các hợp chất có số oxi hoá thấp nhất là -3 và cao nhất là +5. Xác định số oxi hoá của nitơ trong các hợp chất sau và xét xem trong hợp chất nào nitơ chỉ có tính oxi hoá, trong hợp chất nào nitơ chỉ có tính khử ?

a) NH3, N2O, HNO3, NO2

b) NH4Cl, NO, HNO2, N2O5

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19.11

a)

NH3: N chỉ có tính khử      

HNO3: N chỉ có tính oxi hóa

 b)

NH4Cl: N chỉ có tính khử               

N2O5: N chỉ có tính oxi hóa

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19.11 trang 48 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON