YOMEDIA
UREKA

Bài tập 19.4 trang 47 SBT Hóa học 10

Bài tập 19.4 trang 47 SBT Hóa học 10

Phản ứng trong đó có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tử trong cùng một phân tử gọi là phản ứng oxi hóa - khử một phân tử

Phản ứng nào sau đây thuộc loại trên

A. 2KClO3 → 2KCl + 3O2

B. S + 2H2SO4 → 3SO2 + 2H2O

C. 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

D. 2NO + O2 → 2NO2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19.4

Đáp án A

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19.4 trang 47 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON