ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 19.4 trang 47 SBT Hóa học 10

Bài tập 19.4 trang 47 SBT Hóa học 10

Phản ứng trong đó có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tử trong cùng một phân tử gọi là phản ứng oxi hóa - khử một phân tử

Phản ứng nào sau đây thuộc loại trên

A. 2KClO3 → 2KCl + 3O2

B. S + 2H2SO4 → 3SO2 + 2H2O

C. 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

D. 2NO + O2 → 2NO2

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19.4

 
 

Đáp án A

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19.4 trang 47 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Phan Tài
  1. cân bằng PTHH:
  2. C2H5OH+K2Cr2O7+H2SO4--> Mùi giấm
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 •  
   
  Phan Tài

  Cân bằng phương trình: (giúp mình với)

  1. FexSy + HNO3=> Fe(NO3)3 + H2SO4 + NxOy + NO + H2O
  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1