ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6 trang 113 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 6 trang 113 SGK Hóa học 10 nâng cao

Hãy nêu ví dụ về phản ứng tạo ra muối từ:

a) hai đơn chất,

b) hai hợp chất.

c) một đơn chất và một hợp chất.

Hãy cho biết các phản ứng đó có phải là phản ứng oxi hóa-khử hay không? Giải thích.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

 
 

Câu a: Từ hai đơn chất: 

Fe + S → FeS ; 2Na + Cl2 → 2NaCl

Câu b: Từ hai hợp chất:

HCl + KOH → KCl + H2O ; K2O + CO2 → K2CO3

Câu c: Từ một đơn chất và một hợp chất: 

Al + 6HNO3 → Al(NO3)+ 3NO2 +3H2O

Cl+ 2KOH → KCl + KClO + H2O

Ở phản ứng a) và c) là phản ứng oxi hóa khử vì có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố.

Ở phản ứng b) không phải phản ứng oxi hóa khử vì không có sự thay đổi số oxi hóa.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 113 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Mai Trang

  Cho phản ứng oxi hoá khử sau với các hệ số là các số nguyên tối giản

  aKHSO4 + bFe(NO3)2à cFe(NO3)3 + dFe2(SO4)3 + eK2SO4 + gNO +h H2O.

  Tổng c+d có giá trị là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Sasu ka

  cân bằng  phản ứng sau bằng phương pháp thăng bằng electron , xác định chất ooxxi hóa , chất khử : CrI3 + KOH + Cl2 tạo thành K2CrO4 + KIO3 + KCl + H2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1