YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 113 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 6 trang 113 SGK Hóa học 10 nâng cao

Hãy nêu ví dụ về phản ứng tạo ra muối từ:

a) hai đơn chất,

b) hai hợp chất.

c) một đơn chất và một hợp chất.

Hãy cho biết các phản ứng đó có phải là phản ứng oxi hóa-khử hay không? Giải thích.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Câu a: Từ hai đơn chất: 

Fe + S → FeS ; 2Na + Cl2 → 2NaCl

Câu b: Từ hai hợp chất:

HCl + KOH → KCl + H2O ; K2O + CO2 → K2CO3

Câu c: Từ một đơn chất và một hợp chất: 

Al + 6HNO3 → Al(NO3)+ 3NO2 +3H2O

Cl+ 2KOH → KCl + KClO + H2O

Ở phản ứng a) và c) là phản ứng oxi hóa khử vì có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố.

Ở phản ứng b) không phải phản ứng oxi hóa khử vì không có sự thay đổi số oxi hóa.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 113 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON