ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 89 SGK Hóa học 10

Giải bài 5 tr 89 sách GK Hóa lớp 10

Hãy xác định số oxi hoá của các nguyên tố:

a) Nitơ trong NO, NO2, N2O5 HNO3, HNƠ2, NH3, NH4Cl.

b) Clo trong HCl, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, CaOCl2-

c) Mangan trong MnO2, KMnO4, K2MnO4; MnSO4.

d) Crom trong K2Cr2O7, Cr2(SO4)3, Cr2O3.

e) Lưu huỳnh trong H2S, SO2, H2SO3, H2SO4, FeS, FeS2.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 5

 
 

Đặt x là oxi hóa của nguyên tố nitơ trong các hợp chất trên, ta có:

Trong NO: x + (-2) = 0 → x = +2.

Trong NO2: x + 2.(-2) = 0 → x = +4.

Trong N2O5: 2x + 5.(-2) = 0 → x = +5.

Trong HNO3: (+1) +x + 3.(-3) = 0 → x = +5.

Trong HNO2: (+1) + x +2.(-2) = 0 → x = +3.

Trong NH3 : x + 3.(+1) = 0 → x = -3.

Trong NH3Cl: x + 4.(+1) +(-1) = 0 → x = -3.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 89 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Minh Hưng
  g) Chứng minh brom có tính oxi hoá yếu hơn clo và mạnh hơn iot(mỗi câu viết 2 PT)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  
   
  Thanh Thanh
  Cân bằng phản ứng ôxi hóa khử KMnO2 H2O H2SO4=> MnSO4 O2 K2SO4 H2O
  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1