YOMEDIA

Bài tập 5 trang 89 SGK Hóa học 10

Giải bài 5 tr 89 sách GK Hóa lớp 10

Hãy xác định số oxi hoá của các nguyên tố:

a) Nitơ trong NO, NO2, N2O5 HNO3, HNƠ2, NH3, NH4Cl.

b) Clo trong HCl, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, CaOCl2-

c) Mangan trong MnO2, KMnO4, K2MnO4; MnSO4.

d) Crom trong K2Cr2O7, Cr2(SO4)3, Cr2O3.

e) Lưu huỳnh trong H2S, SO2, H2SO3, H2SO4, FeS, FeS2.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Đặt x là oxi hóa của nguyên tố nitơ trong các hợp chất trên, ta có:

Trong NO: x + (-2) = 0 → x = +2.

Trong NO2: x + 2.(-2) = 0 → x = +4.

Trong N2O5: 2x + 5.(-2) = 0 → x = +5.

Trong HNO3: (+1) +x + 3.(-3) = 0 → x = +5.

Trong HNO2: (+1) + x +2.(-2) = 0 → x = +3.

Trong NH3 : x + 3.(+1) = 0 → x = -3.

Trong NH3Cl: x + 4.(+1) +(-1) = 0 → x = -3.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 89 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Giang

  Khi đốt cháy H2S trong lượng oxi dư, nước và lưu huỳnh dioxit được tạo thành.

  a) Viết phương trình hoá học của phản ứng trên

  b) Trong các phản ứng đó, nguyên tố nào bị oxi hoá, nguyên tố nào bị khử

  c) Viết các quá trình khử, quá trình oxi hoá

  Mong mn giúp mk với ạ! 

   

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
 • Bùi Ngọc Anh

  Mg+HNO3=>Mg(NO3)2+NO+N2O+H2O biết hỗn hợp khí có tỷ khối so với H2 là 17,8

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA