YOMEDIA
UREKA

Bài tập 10 trang 90 SGK Hóa học 10

Giải bài 10 tr 90 sách GK Hóa lớp 10

Có thể điều chế MgCl2 bằng:

Phản ứng hoá hợp.

Phản ứng thế.

Phản ứng trao đổi.

Viết phương trình hoá học của các phản ứng.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 10

Điều chế MgCl2 bằng:

Phản ứng hóa hợp: Mg + Cl2 → MgCl2

Phản ứng thế: Mg + CuCl2 → MgCl2 + Cu

Phản ứng trao đổi: Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 10 trang 90 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF