ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 11 trang 113 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 11 trang 113 SGK Hóa học 10 nâng cao

Cho kali iotua tác dụng với kali pemanganat trong dung dịch axit sunfuric, ngựời ta thu dựợc 1,2g mangan (II) sunfat.

a) Tính số gam iot tạo thành.

b) Tính khối lượng kalii otua tham gia phản ứng.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11

 
 

Câu a:

Tính số gam iot tạo thành

Phản ứng xảy ra:

10KI + 2KMnO4 + 8H2SO→ 6K2SO4 + 2MnSO4 + 5I2 + 8H2O (1)

Ta có: nMnSO= 1,2/151 mol

Theo (1): nI= 5/2. nMnSO4 ≈ 0,02mol

⇒ Khối lượng iot tạo thành là: 0,02. 254 = 5,08 (gam)

Câu b:

Tính khối lượng kali iotua tham gia phản ứng:

Từ (1) ⇒ \({n_{KI}} = 5{n_{Mn{O_4}}} = 5.\frac{{1,2}}{{151}} = 0,04mol\)

⇒ Khối lượng kali iotua tham gia phản ứng là:

mKI = 0,04. 166 = 6,64 (g)

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 113 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1